Aktivernes omsætningshastighed

Globus 60x60Definition af Aktivernes omsætningshastighed

Den mængde omsætning som er genereret pr. krone aktiv. Dette nøgletal er en indikator for, hvor godt virksomheden udnytter sine aktiver.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Beregnes således:

Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Totale aktiver

Generelt set, jo højere nøgletallet er, jo bedre er det, fordi det betyder, at virksomheden genererer mere omsætning pr. krone aktiv. Men fordi dette nøgletal varierer meget fra industri til industri, er sammenligninger kun meningsfulde, når de laves for virksomheder inden for samme industri.

IE 60x60InvestEd forklarer Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed beregnes som regel på årsbasis, hvor ”totale aktiver” bliver beregnet som gennemsnittet af primo og ultimo for året.

For eksempel har virksomhed X måske nogle aktiver, som er 400 mio. kr. værd i begyndelsen af et givet år og 500 mio. kr. værd i slutningen af det givne år. Virksomheden har genereret en omsætning på 900 mio. kr. for hele året. Aktivernes omsætningshastighed for virksomhed X er derfor (900 mio. / 450 mio.) = 2.

Aktivernes omsætningshastighed har det med at være højere for virksomheder i industrier som forbrugsvarer, der har en relativt lille aktivbase men høj salgsvolumen. Omvendt har virksomheder som forsyningsvirksomheder (som har en stor aktivbase) det med at have en lavere omsætningshastighed.

Derfor giver det lille mening at sammenligne aktivernes omsætningshastighed for to virksomheder, der ikke er i samme industri.

Invested.dk