Aktiesplit

Globus 60x60Definition af Aktiesplit

En virksomhedshandling hvor et selskab opdeler deres nuværende aktier til flere aktier. Selvom antallet af udstående aktier stiger, vil den totale markedsværdi af alle aktierne forblive den samme, fordi aktiesplittet ikke tilføjer noget reel værdi. De mest normale splits er 1 til 2 eller 1 til 3, hvilket betyder, at aktionæren vil have to eller tre aktier for hver aktie, de tidligere havde.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Aktiesplit

Lad os nu for eksempel antage, at ABC A/S har 20 mio. udestående aktier og aktierne handles til 100 kr./stk., hvilket ville give en markedsværdi på 2 mia. kr. Selskabets bestyrelse beslutter at splitte aktien 1 til 2 (1:2). Lige efter splittet er foretaget, vil antallet af de udestående aktier fordoble til 40 mio., mens aktiekursen vil være 50 kr., hvilket betyder, at markedsværdien vil være uændret på 2 mia. kr.

Invested.dk