Aktieret

Globus 60x60Definition af Aktieret

Et værdipapir der giver aktionærerne retten til at købe nye aktier udstedt af selskabet til en bestemt pris (normalt til et prisnedslag af den nuværende kurs) i forhold til aktionærens nuværende beholdning. Aktieretter udstedes kun i kort tid, hvorefter de udløber.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Aktieret

Aktieretter kan handles uafhængigt af den underliggende aktie på en børs. Ligesom hos optioner bestemmes prisen på en aktieret via forskellige faktorer såsom dens tegningspris, den underliggende akties kurs, dens volatilitet, renterne og tid til udløb.

Invested.dk