Aktieemission

Globus 60x60Definition af Aktieemission

En proces hvor der bliver udstedt nye aktier. En aktieemission kan foregår på to måder: Fondsemission og nyemission.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Aktieemission

En fondsemission flytter reserveposter til aktiekapitalen, og derfor får virksomheden ikke tilført ny kapital.

Ved en nyemission skaffes der ny kapital til selskabet. Dette kan enten ske til underkurs eller til markedskurs. Under en underkursemission bliver de nuværende aktionærer tilbudt nye aktier gennem tegningsrettigheder, som bliver tildelt i forhold til deres beholdning af aktier i selskabet.

Invested.dk