Aktie

Globus 60x60Definition af Aktie

En form for værdipapir der betyder ejerskab i en virksomhed og repræsenterer et krav på en del af virksomhedens aktiver og indtjening.

Der er to typer aktier: Ordinære aktier og præferenceaktier.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Ordinære aktier giver ejeren retten til at stemme ved aktionærmøder og modtage udbytte. Præferenceaktier har generelt ikke stemmeret, men har et højere krav på aktiver og indtjening end ordinære aktier har. Ejere af præferenceaktier modtager for eksempel deres udbytte før ejere af ordinære aktier gør, og de har førsteprioritet, hvis en virksomhed går konkurs og skal likvideres.

IE 60x60InvestEd forklarer Aktie

En aktionær har et krav på at være en del af virksomhedens aktiver og indtjening. Med andre ord er en aktionær ejer af en virksomhed. Hvor stort ejerskab det er bliver estimeret af antallet af aktier, som ejeren har i forhold til antallet af udestående aktier. Hvis en virksomhed for eksempel har 1.000 udestående aktier og en person ejer 100 aktier, ville denne person eje og have krav på 10% af virksomhedens aktiver.

Aktier udgør fundamentet i næsten enhver portefølje. Historisk set har de overgået de fleste andre investeringer over det lange løb.

Invested.dk