Aggregeret efterspørgsel

Globus 60x60Definition af Aggregeret efterspørgsel

Den totale efterspørgsel efter varer og serviceydelser i økonomien på et givet prisniveau og i en givet tidsperiode. Den repræsenteres via en aggregeret efterspørgselskurve, som beskriver forholdet mellem det givne prisniveau og den mængde output, virksomhederne er villige til at bidrage med. Normalt er der et negativt forhold mellem den aggregerede efterspørgsel og prisniveauet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Aggregeret efterspørgsel

Den aggregerede efterspørgsel er efterspørgslen efter bruttonationalproduktet i et land, og den beskrives med formlen:

Aggregeret efterspørgsel = C + I + G + (X-M)

Hvor C står for det private forbrug i økonomien, I står for de samlede investeringer, G står for det offentlige forbrug, X står for eksporten, og M står for importen.

Invested.dk