Bogføring

Afskrivning

Globus 60x60Definition af Afskrivning

En metode til at fordele omkostningen af et anlægsaktiv over dets brugbare livstid. Virksomheder afskriver langsigtede aktiver af både skattemæssige og regnskabsmæssige grunde.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Afskrivning

Af regnskabsmæssige grunde indikerer afskrivning, hvor meget et aktivs værdi er brugt op. Af skattemæssige grunde kan virksomheder fratrække omkostningen af de materielle aktiver, de køber som forretningsudgifter; men virksomhederne skal afskrive disse aktiver forbeholdt af skattereglerne omkring, hvor meget og hvornår fratrækningen kan foregå baseret på, hvad aktivet er, og hvor lang tid det vil vare.

Afskrivning bruges under bogføring for at prøve at sammenligne omkostningen af aktivet med den indtægt, som aktivet hjælper virksomheden med at tjene. Hvis en virksomhed for eksempel køber noget udstyr for 1 mio. kr. og forventer, at det har en brugbar levetid på 10 år, så vil aktivet afskrives over 10 år. Ved hvert regnskabsår vil virksomheden skrive 100.000 (hvis vi antager konstant afskrivning) på som omkostning, som så vil sammenlignes med den indtægt, som aktivet giver virksomheden.

Invested.dk