Bogføring

Afkastningsgrad

Globus 60x60Definition af Afkastningsgrad

Et bogføringsmæssigt nøgletal der fortæller noget om et selskabs evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

Beregnes sådan:

Formel for afkastningsgrad

IE 60x60InvestEd forklarer Afkastningsgrad

Dette nøgletal er et af de mest brugte nøgletal til at bestemme en virksomheds rentabilitet.

Invested.dk