Afkast af investeret kapital

Globus 60x60Definition af Afkast af investeret kapital

Et finansielt nøgletal der måler en virksomheds rentabilitet, og hvor effektivt virksomheden investerer sin kapital. Afkast af investeret kapital (ROCE – return on capital employed) beregnes som:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

= Indtjening før skat og renter (EBIT) / Investeret kapital

”Investeret kapital”, som er vist som nævneren, er summen af egenkapitalen og gældsforpligtelserne i virksomheden (totale aktiver – kortfristede gældsforpligtelser). Analytikere og investorer bruger ofte den investerede kapital som et gennemsnit af primo og ultimo for året.

Et højere afkast af investeret kapital indikerer, at virksomheden er effektiv i at investere sin kapital. Dette afkast bør være højere end virksomhedens kapitalomkostninger. Hvis ikke, indikerer det, at virksomheden ikke investerer sin kapital på en effektiv måde og ikke skaber aktionærværdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Afkast af investeret kapital

Afkast af investeret kapital er et nøgletal, der primært bruges til at sammenligne én virksomheds rentabilitet med en andens, baseret på hvor meget kapital de to virksomheder bruger. Antag to virksomheder, A og B, der arbejder i samme industrisektor. A har en EBIT på 5 mio. og en omsætning på 100 mio. i et givet år, hvor B har en EBIT på 7,5 mio. og også en omsætning på 100 mio. det samme år. På overfladen ligner det måske, at B vil være den bedre investering, da den har en EBIT-margin på 7,5% sammenlignet med A, der har en EBIT-margin på 5%. Men før man tager en investeringsbeslutning, bør man kigge på den investerede kapital hos begge virksomheder. Lad os antage, at A har en total kapital på 25 mio., og B har en total kapital på 50 mio. I dette tilfælde er A’s afkast af investeret kapital på 20% bedre end B’s, der kun er 15%, hvilket betyder, at A er bedre til at bruge sin kapital end B.

Det er vigtigt at kigge på, hvor god virksomheden er til at investere sin kapital igennem flere år for at se, om virksomheden bliver bedre eller dårligere til at bruge sin kapital på en effektiv måde.

Invested.dk