Afkast

Globus 60x60Definition af Afkast

Gevinsten eller tabet af et værdipapir i en bestemt periode. Afkastet består af indkomsten eller kapitalforøgelsen i forhold til investeringen. Afkastet vises oftest i procent.

IE 60x60InvestEd forklarer Afkast

Reglen er generelt, at jo mere risiko, du påtager dig, jo større er potentialet for gevinst – og tab.

Hvis du for eksempel investerer 100 kr. i virksomheden ABC (vi ser bort fra gebyrer), og aktien for ABC stiger til 150 kr. over tre måneder, har du fået et afkast på, hvad der svarer til 50%/50 kr. over de tre måneder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Invested.dk