Ændringsrate – Rate of change – ROC

Globus 60x60Definition af Ændringsrate – Rate of change – ROC

Den hastighed som en variabel ændrer sig med over en bestemt tidsperiode. Ændringsraten bruges ofte, når man taler om momentum, og det kan generelt udtrykkes som et forhold mellem en ændring i én variabel i forhold til en ændring i en anden. Grafisk repræsenteres ændringsraten via linjens hældning.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Ændringsrate – Rate of change – ROC

Ændringsraten bliver ofte illustreret med det græske bogstav delta. Mange tradere holder stærkt øje med den hastighed, som en variabel ændrer sig med i forhold til en anden. For eksempel studerer optionstradere ændringsraten af optionskursen i forhold til en lille ændringen i kursen på det underliggende aktiv, hvilket er kendt som optionens delta.

Invested.dk