Administrationsomkostning

Globus 60x60Definition af Administrationsomkostning

De omkostninger der, som navnet antyder, medgår eller er nødvendige for at udføre det administrative arbejde i en virksomhed.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Det er de omkostninger, der ikke er direkte forbundet med fremstillingen af et produkt, hvilket kaldes for vareforbruget.

IE 60x60InvestEd forklarer Administrationsomkostning

Det drejer sig om udgifter til den daglige drift. Omkostninger som dette kunne eksempelvis være kontorleje, porto, lønninger osv.

Invested.dk