Absolut prioritet

Definition af Absolut prioritet

En regel der betegner rækkefølgen for betaling under en likvidation. Reglen for absolut prioritet bliver brugt i konkurser til at bestemme, hvilke betalingsportioner der vil modtages af hvilke aktører. Gæld til kreditorerne vil blive betalt først og aktionærerne (partielle ejere) vil få resterne af, hvad der er tilbage. Også kendt som ”likvidationspræference.”

InvestEd forklarer Absolut prioritet

Seniorkreditorer får altid den første bid af likvidationen, og aktionærerne er de sidste, der bliver betalt. Denne regel giver noget beskyttelse til kreditorerne i tilfælde af insolvens eller konkurs. Hvis vi snakker ejendomme, og ressourcerne i ejendommen ikke er nok til at tilbagebetale gælden, bliver aktiver nødt til at blive likvideret for at klare forpligtelserne.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Invested.dk