Absolut fordel

Globus 60x60Definition af Absolut fordel

Et lands, en persons, en virksomheds eller en regions evne til at producere en vare eller serviceydelse til en lavere omkostning pr. stk. end andre. Entiteter med absolutte fordele kan producere en vare eller serviceydelse ved at bruge et mindre antal inputs og/eller ved at bruge en mere effektiv proces end en anden part, der producerer den samme vare eller serviceydelse.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Absolut fordel

Her er nogle eksempler på absolutte fordele:

- USA producerer 2,65 mia. liter vin pr. år, mens Italien producerer 15,5 mia. liter. Italien besidder en absolut fordel, fordi de producerer mange flere liter vin (output) på samme mængde tid som USA.

- Jane kan strikke en sweater på 10 timer, mens Stine kan strikke en sweater på 8 timer. Stine har en absolut fordel over for Jane, fordi det tager hende færre timer (input) at producere en sweater (output).

En entitet kan have en absolut fordel i mere end én vare eller serviceydelse. Absolutte fordele forklarer også, hvorfor det giver mening for lande at handle med hinanden. Fordi hvert land har fordele i at producere bestemte varer og serviceydelser, kan de begge drage fordel af at handle. Hvis Jane for eksempel kan forme en krukke på 5 timer, hvor Stine skal bruge 9 timer til at forme den samme krukke, så besidder Jane en absolut fordel over for Stine. Husk, at Stine besidder en absolut fordel over for Jane i at strikke en sweater. Hvis både Jane og Stine specialiserer sig i de produkter, de har en absolut fordel i og køber de produkter, de ikke har en absolut fordel i, så vil de begge være bedre stillet.

Invested.dk