Årsrapport

Globus 60x60Definition af Årsrapport

En omfattende rapport af et selskabs præstation, som skal arkiveres hos Erhvervsstyrelsen og bliver reguleret af Årsregnskabsloven. Årsrapporten indeholder virksomhedens regnskab, hvori al information er tilgængelig. Rapporten viser også virksomhedens udvikling og oplysninger om de begivenheder, der har påvirket virksomhedens regnskab.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Betegnes i USA som ”10K”.

IE 60x60InvestEd forklarer Årsrapport

Børsnotererede virksomheder er derudover påkrævet fra børsens side om at offentliggøre løbende redegørelser, dels i form af kvartalsregnskaber, dels i form af jævnlige børsmeddelelser om forhold, der har væsentlig betydning for virksomhedens drift.

Invested.dk