Category: Futures

Clearingcentral

Clearingcentral

Definition af Clearingcentral En institution med futureshandel der står for at afvikle handelskonti, klarere handler, opkræve gebyrer og såkaldte marginbetalinger samt regulere leveringer og rapportere handelsdata. Clearingcentraler agerer som en tredjepart for futures og optioner. InvestEd forklarer Clearingcentral Hver futuresbørs har sin egen clearingcentral. Alle medlemmer på børsen er påkrævet at klarere deres handler via clearingcentralen ved slutningen af hver […]

Derivat

Derivat

Definition af Derivat Et værdipapir hvis pris er afhængig af eller udledt af et eller flere underliggende aktiver. Derivatet er i sig selv en kontrakt mellem to eller flere parter. Dets værdi bestemmes af udsving i det underliggende aktiv. Det mest normale underliggende aktiv vil være aktier, obligationer, valutaer, renter eller indekser. InvestEd forklarer Derivativ Futures, optioner og swaps er […]

Differencekontrakt – Contract for differences – CFD

Differencekontrakt – Contract for differences – CFD

Definition af Differencekontrakt – Contract for differences – CFD En indretning i en futurekontrakt hvor aftalen ligger i kontante betalinger i stedet for leveringen af fysiske goder eller værdipapirer. InvestEd forklarer Differencekontrakt – Contract for differences – CFD Dette er generelt en nemmere måde at aftale på, fordi tab og gevinster betales med kontanter. CFD’er giver investorer alle fordelene og […]

E-mini

E-mini

Definition af E-mini En elektronisk handlet future der handles på Chicago Mercantile børsen, der repræsenterer en portion normale futures. E-mini kontrakter er tilgængelige over en bred vifte af indekser såsom Nasdaq 100 og S&P 500. InvestEd forklarer E-mini For eksempel er E-mini S&P 500 futuren en femtedel af størrelsen af standard S&P 500 futuren. Fordelene ved at handle E-mini kontrakter […]

Future

Future

Definition af Future En finansiel kontrakt der binder køberen til at købe et aktiv (eller sælgeren til at sælge et aktiv) såsom en fysisk råvare eller et finansielt instrument til en fastsat fremtidig dato og pris. Futures detaljerer kvaliteten og kvantiteten af det underliggende aktiv; de er standardiseret til at lette handlen på en futuresbørs. Nogle futures kræver måske en […]

Futuresmarked

Futuresmarked

Definition af Futuresmarked Et auktionsmarked hvor deltagere køber og sælger råvarer/futures til levering på en bestemt, fremtidig dato. InvestEd forklarer Futuresmarked Volumen på futuresmarkedet stiger som regel, når udsigten for aktiemarkedet er usikker.

Råvare

Råvare

Definition af Råvare Et materiale eller substans der bruges i den primære produktion eller fremstilling af en vare. Råvarer er ofte naturlige ressourcer såsom olie, jern eller træ. Før de bruges i produktionsprocessen, bliver de ofte omarbejdet for at kunne bruges til forskellige formål. Råvarer købes og sælges på råvarebørser over hele verden. InvestEd forklarer Råvare Råvarer er så vigtige for […]

Spotkurs

Spotkurs

Definition af Spotkurs Den nuværende kurs et værdipapir kan købes eller sælges til på et specifikt tidspunkt og sted. Et værdipapirs spotkurs ses som værdipapirets eksplicitte værdi. Som kontrast er et værdipapirs futureskurs den forventede værdi af værdipapiret i relation til den nuværende spotkurs og den bestemte tidsramme. InvestEd forklarer Spotkurs Spotkurser bruges oftest i relation til at prisansætte futurekontrakter […]

Underliggende aktiv

Underliggende aktiv

Definition af Underliggende aktiv (I) Er i derivater det værdipapir, som skal leveres, når en derivatkontrakt såsom en put- eller call option udnyttes. (II) Er i aktier de ordinære aktier, som skal leveres, når en warrant/tegningsret udnyttes, eller når en konvertibel obligation eller konvertibel præferenceaktie bliver omdannet til ordinære aktier. InvestEd forklarer Underliggende aktiv Prisen på den underliggende aktiv er […]

Valutafuture

Valutafuture

Definition af Valutafuture En futurekontrakt der specificerer den kurs, som en valuta kan købes eller sælges til på en fremtidig dato. Valutafutures gør, at investorer kan risikoafdække imod udenlandsk valutakursrisiko. InvestEd forklarer Valutafuture Fordi valutafutures dagligt bliver marked-to-market kan investorer gå ud af deres forpligtelse til at købe eller sælge valutaen, før kontrakten udløber. Dette gøres ved at lukke positionen. […]