Lektion 6 – rentens betydning

Hvis man er boligejer, så er man som regel meget optaget af renten på sine lån. De er bestemmende for, hvor meget man skal betale for at bo i sit hus. Men i virkeligheden bør alle interessere sig for den styrende rente – især investorer. Den styrende rente påvirker nemlig både aktiemarkedet, men også hele landets og verdens økonomi. Det er de enkelte landes centralbanker, der fastsætter renteniveauet, og det gør de for at styre økonomien (inflation, beskæftigelse, produktion, valutakurs mv.).

Nationalbankens officielle rentesatser, nærmere betegnet diskontoen, definerer, hvad det koster for banker at låne hos Nationalbanken.

Ved at hæve diskontorenten gør Nationalbanken det sværere at få penge, dvs. at Nationalbanken sænker udbuddet af penge i omløb. Dette hjælper med at kontrollere inflationen, som opstår når der er for mange penge i omløb i forhold til, hvor mange varer der er i omløb, hvilket fører til stigninger i priserne.

Når bankerne hæver ind- og udlånsrenterne får det konsekvenser for forbrugerne, som får færre penge mellem hænderne, hvilket fører til mindre omsætning hos virksomhederne. Denne effekt, der spredes som ringe i vandet sker, når bankerne låner færre og færre penge af Nationalbanken.

Lån for virksomheder bliver også dyrere, hvilket medfører at de ikke låner så meget, og derfor får højere renteomkostninger på deres låner, hvilket i sidste ende fører til at de forbruger mindre og skaber mindre profit.

Som en følge af dette er den pågældende virksomhed nødt til at skære ned på de omkostninger, der normalt fører til vækst, og de opnår dermed mindre profit i fremtiden. Mindre profit i fremtid er også lig med lavere forventede fremtidige cash flows, hvilket tvinger virksomhedens indre værdi i bund og fører dermed til en lavere aktiepris. Hvis dette sker for samtlige virksomheder fører det også til at markedet falder.

De fleste investorer ønsker ikke at markedet falder. Når forventningerne til vækst og fremtidige cash flows falder, er aktiekursen tilbøjelig til at falde, og det bliver mere risikabelt at eje aktier. Det er en generel opfattelse blandt investorer, at risikable investeringer afgiver en større risikopræmie, hvilket er det afkast over den risikofrie rente en investering bør give som afkast.

Dog skal det påpeges, at en højere rente ikke blot betyder at der ingen mulighed for at tjene penge er. Hvis man er short i aktier, eller har statsobligationer, er dette en favorabel position at være i.

Læs mere om, hvordan renten bestemmes i den tilknyttede lektion.

 

 

 

 

 

Invested.dk