Lektion 3 – glidende gennemsnit

De såkaldte indikatorer er vigtige for de fleste investorer, der køber og sælger på baggrund af teknisk analyse. En indikator er en grafisk fremstilling af kursgrafen på baggrund af en bestemt formel. Den grafiske fremstilling skal hjælpe børshandleren med at tolke kursgrafen på en ny måde – i stedet for blot at se kursen her og nu i form af en pris. En af de mest anvendte tekniske indikatorer kaldes ”glidende gennemsnit”. Et glidende gennemsnit er en kurve på en kursgraf, der har til formål at udjævne de mange udsving på grafen, så børshandleren nemt kan se, om kursen generelt er opadgående eller nedadgående trend.

Her ses to glidende gennemsnit, der er lagt hen over kursgrafen. Den røde er et kort glidende gennemsnit, den røde er et lidt længere glidende gennemsnit.

Når man lægger et glidende gennemsnit hen over sin kursgraf, skal man vælge et interval. Hvis man for eksempel vælger at se et 50 dages glidende gennemsnit, så vil handelsplatformen tage lukkekursen hver dag over de sidste 50 dage og lægge tallene sammen, hvorefter systemet dividerer med 50. Det gør systemet hver dag, og det vil så i et længere perspektiv vise, om det glidende gennemsnit er stigende eller faldende.

Alt dette bliver regnet ud automatisk nutildags af din handelsplatform.

Nogle tekniske tradere og investorer bruger med fordel mere end ét gildende gennemsnit, et kort og et langt. Det korte glidende gennemsnit bevæger sig hurtigere end det lange, da det tager udgangspunkt i færre datapunkter.

Hvis det korte glidende gennemsnit i en graf ligger under det lange glidende gennemsnit, men pludselig bryder igennem nedefra, så opstår der et såkaldt “Golden Cross”. Det ses ofte som et tegn på, at markedet skal opad og kan derfor være et købssignal. Det kan ses i august helt til venstre på ovenstående eksempel.

Det omvendte signal, når det korte glidende gennemsnit bryder ned gennem det lange oppefra, kaldes et “Death Cross” Det opfattes som et signal om, at markedet skal ned.

For, at der er tale om et helt ”ægte” Golden Cross/Death cross, skal det ske på en dagsgraf med hurtigt glidende gennemsnit med værdien 50, og et langsomt med værdien 200. Situationen opstår ikke så tit i de store indekser, og når det sker kan nyheden af og til ligefrem finde vej til avisernes børssektioner. ”Nu er opsvinget for alvor igang” vil være en typisk overskrift.

Men er ”Golden Cross” overhovedet et validt teknisk signal, der rent faktisk kan handles? Og kan man også bruge ”Golden Cross” på andet end dagsgrafer med værdien 50/200?

Det klassiske Golden Cross har været genstand for mange analyser, for hvad er smartest? At købe og sælge markedet med jævne mellemrum, når der opstår ”golden cross” og ”death cross” – eller simpelthen bare købe aktierne en gang for alle, og så holde dem i årevis?

En af de mest positive syn på golden cross finder man for eksempel hos den engelske investeringsportal Investors Chronicle (der begyndte som pamflet for 150 år siden). Analytikeren Dominic Picarda har testet ”Golden Cross”-strategien i S&P 500-indekset fra 1928 og frem til 2012. Han fandt, at det faktisk ville have givet god mening at købe efter golden cross og sælge igen, når der opstår death cross – eller, når man havde oplevet 10% tab af værdigstigningen. Analysen bliver dog modsagt af andre.

Som trader er der ikke nogen ”magiske” værdier for glidende gennemsnit, som er de rigtige at bruge for at få de korrekte signaler. Man bør prøve sig lidt frem og se på grafen, hvad der ville have fungeret som et godt peljemærke, når man går lidt tilbage. Mange tradere bruger værdier som 20, 50 og 200 som grundværdier for de glidende gennemsnit, men det smarteste er, at man selv at eksperimenterer med værdierne, og ser hvordan de passer, hvis man kigger længere tilbage på grafen – om de konkrete værdier ville understøtte nogle gode købs- og salgssignaler.

 

 

 

 

 

Invested.dk