Lektion 2 – nøgletal

Børsnotererede virksomheder skal med jævne mellemrum offentliggøre en række skrivelser, dels i form af kvartalsregnskaber, dels i form af jævnlige børsmeddelelser om forhold, der har væsentlig betydning for virksomhedens drift.  Som fundamental analytiker af aktier kigger man særligt grundigt på virksomhedens såkaldte Årsrapport. Det er en omfattende rapport over selskabets præstation, som skal arkiveres hos Erhvervsstyrelsen og som bliver reguleret af Årsregnskabsloven. Årsrapporten indeholder virksomhedens regnskab, hvori det meste information er tilgængelig. Rapporten viser også virksomhedens udvikling og oplysninger om de begivenheder, der har påvirket virksomhedens regnskab.

Man kan udregne en række vigtige nøgletal på basis af tallene i Årsrapporten og kursværdien. Disse nøgletal bruger man som investor til at vurdere virksomhedens potentiale.


Kurs/Indre værdi

Kurs over indre værdi kendes også som K/I og anses for et vigtigt nøgletal for en fundamental investor. Tallet viser hvor meget en investor skal betale for den pågældende virksomheds egenkapital. Nøgletallet findes ved at dividere aktiekursen med virksomheden indre værdi per aktie.

K/I = aktiekurs / indre værdi per aktie

Jo højere K/I, desto mere betaler investorerne for virksomheds egentlige værdi her og nu. Aktiernes indre værdi er den samlede værdi af alt i virksomheden som f. eks. smykker og butikker i Pandora og containerskibe i A.P. Møller.

Man kan bruge nøgletallet til at vurdere, om en virksomhed er attraktiv. Er K/I-værdien under 1, vurderer markedet altså, at markedsværdien er lavere end værdien af egenkapitalen. Man køber altså mere bogført værdi, end man betaler for. Det er som udgangspunkt godt, men man skal være opmærksom på, at der som regel er en grund til at markedet prissætter aktien lavt. Det kan for eksempel skyldes negativ indtjening eller stor risiko.


P/E-værdi

Et andet vigtigt nøgletal kaldes Price to earning, eller P/E. Denne værdi udregnes som den nuværende pris for en aktie, P, divideret med enten et gennemsnit af tidligere indtjeninger over en periode, eller en vurdering af fremtidig indtjening. Dermed afdækker P/E, hvad man som aktionær skal betale for at få del i virksomhedens overskud.

P/E ratio = aktiekurs / resultat pr. aktie

Hvis P/E-værdien er høj, fortæller tallet, at investorerne gerne betaler meget for at få del i virksomhedens overskud. Som udgangspunkt er en lav P/E derfor mest interessant:

Hvis prisen på en aktie falder uden tydelige ændringer i fremtidig indtjening, bliver den selvsagt mere attraktiv. Hvis overskuddet fra virksomheden derimod falder og markedskursen på aktien er uændret, vil P/E stige og fortælle, at aktien kan være mindre attraktiv.

P/E bør dog ikke bruges på tværs af brancher, hvis man ønsker at sammenligne virksomheders P/E. Man kan derimod bruge tallet til at få indtryk af konkurrerende virksomheders situation i forhold til hinanden. Hvis P/E for eksempel er meget høj i det ene bryggeri, imens P/E er meget lav i et nærliggende bryggeri, der producerer næsten de samme øl og vand, så kan det betyde, at det første bryggeri med den høje P/E er overvurderet, imens det andet bryggeri med den lave P/E måske er undervurderet. En fundamental investor vil da blive interesseret i virksomheden med den lave P/E.

Mange af de avancerede handelsplatforme tilbyder automatisk udregning af P/E.

 

 

 

 

Invested.dk