Lektion 1 – hvad er teknisk analyse

Teknisk analyse er en form for analyse af finansmarkederne, som har til formål at forudsige den kommende prisudvikling i et bestemt marked. Man tager her primært udgangspunkt i den tidligere prisudvikling, og sommetider også volumen, hvilket vil sige antallet af købs- og salgsordrer.
Som nævnt i foregående afsnit bruges teknisk analyse ofte som et supplement til – eller erstatning for – fundamental analyse, hvor det er de økonomiske faktorer, som danner basis for forudsigelserne.

Årsagen til, at det kan give mening at benytte teknisk analyse er, at markedet allerede har vurderet alle de grundlæggende økonomiske faktorer og taget højde for dem i kursen. Det gælder både de rapporterede og de forventede nyheder og deres markedspsykologiske påvirkning.

Tilhængere af teknisk analyse mener grundlæggende, at investorer kollektivt udviser og gentager den adfærd, som andre investorer før dem har haft. For en teknisk analytiker er følelserne i markedet irrationelle, men de eksisterer, og da deres adfærd ofte gentager sig i faste mønstre, så mener analytikerne, at genkendelige og forudsigelige prismønstre udvikler sig på grafen. Genkender man disse mønstre, vil man efter deres opfattelse have en højere chance for succes.

Teknisk analyse kan i princippet bruges på alle typer grafer, men når man investerer i aktier, vælger man som regel at se mest på dagsgrafer og ugegrafer.

For at forstå forskellen på gængs, fundamental handel med værdipapirer, og den handel, der beskæftiger sig med teknisk analyse, kan man meget groft sagt forestille sig to menneskers besøg i et stort indkøbscenter. Den fundamentale aktiehandler vil sandsynligvis gå ind i hver butik i indkøbscenteret og studere varerne, medarbejderne og regnskabet – er der tale om en sund forretning? Hvis det hele ser godt ud, vil han til sidst overveje at købe en andel i den udvalgte butik. Den tekniske investor – derimod – vil slet ikke besvære sig med at besøge butikkerne. Han vil sætte sig på bænken i midten af indkøbscenteret i nogle uger og i stedet studere, hvordan kunderne bevæger sig ud og ind af centrets mange forretninger. Hvis han pludselig ser en øget kundetilstrømning foran en bestemt butik, ja, så vil han vurdere, om netop den butik har noget, der lokker folk til. Kundernes bevægelsesmønster vil måske i sidste ende få ham til at købe en andel i en af butikkerne.

Hvad angår tekniske mønstre i kursgrafer, kan disse ende med at være ret avancerede, og ovenstående eksempel med kundetilstrømningen er derfor blot en simpel forklaring af fænomenet.

Man ser ofte, at tilhængere af teknisk og fundamental analyse bekriger hinanden og forsøger at kæmpe om, hvilken metode der er de bedste til at udvælge aktier. Dette er der imidlertid ingen grund til. Man kan sagtens bruge to analysemetoder til at udvælge sine aktier og dermed opnå en større sikkerhed i sine valg. Man ser da også, at en del af de dygtige investorer benytter begge metoder. Først kan man undersøge de fundamentale faktorer og finde nogle virksomheder, som man i de kommende år tror på ud fra et rent økonomisk perspektiv, og derefter kan man bruge teknisk analyse til at finde det rigtige tidspunkt at gå ind i markedet.

 

 

 

 

 

Invested.dk