Svar

Hvad er forskellen mellem lineær regression og multipel regression?
Spørgsmål Svar

Hvad er forskellen mellem lineær regression og multipel regression?

I statistik modellerer lineær regression forholdet mellem en afhængig variabel og en eller flere forklarende variabler ved brug af en lineær funktion. Hvis to eller flere forklarende variabler har et lineært forhold med den afhængige variabel, kaldes regressionen for multipel lineær regression. Multipel regression er en bredere klasse med regressioner, der omfatter lineære og ikke-lineære regressioner med flere forklarende variable. […]

Hvilken valutastrategi er god til et kileformet mønster?
Spørgsmål Svar

Hvilken valutastrategi er god til et kileformet mønster?

En kile er et prominent mønster, når man identificerer bullish eller bearish kursbevægelser på valutamarkedet. Dette mønster kan evt. bruges til at identificere vendinger i kursen og opstår, når kursen hopper mellem støtte- modstandstrendlinjer, og de konvergerer i et trekantsformet mønster. Der er to former for kilemønstre, som du kan implementere i din valutahandelsstrategi. En stigende kile er en kileform, […]

Hvornår bliver et primært marked til et sekundært marked?
Spørgsmål Svar

Hvornår bliver et primært marked til et sekundært marked?

Forskellen mellem et primært og et sekundært marked handler i bund og grund om udstedelse vs. gensalg. Selvom begge markeder muliggør køb og salg af værdipapirer, såsom aktier og obligationer, finder det første køb af sådanne værdipapirer fra deres udstedelse kun sted på det primære marked. Det primære marked er der, hvor nye aktier og obligationer bliver købt. Når en […]

Hvilke informationer skal man bruge for at lave en grundig finansiel analyse?
Spørgsmål Svar

Hvilke informationer skal man bruge for at lave en grundig finansiel analyse?

For at lave en grundig finansiel analyse, vil en analytiker skulle beregne og analysere nogle nøgletal baseret på de tal, der kan findes på en virksomheds resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Den bedste form for finansiel analyse laves via nøgletalsanalyse, hvor en analytiker beregner en virksomheds nøgletal og sammenligner dem med lignende virksomheder eller virksomhedens egen fortidige præstation. De vigtigste typer […]

Hvad er fordelene ved at investere i cykliske aktier?
Spørgsmål Svar

Hvad er fordelene ved at investere i cykliske aktier?

Cykliske aktier tenderer til at være højt korreleret med den overordnede konjunkturcyklus, så man kan derfor fange nogle gevinster, når konjunkturen går op. Hvis en investor kan investere i en cyklisk aktie i bunden af konjunkturcyklussen og efterfølgende sælge aktien i toppen af konjunkturcyklussen, så kan han/hun maksimere sit afkast for den aktie over den pågældende periode. Det er en […]

Hvornår er en call option in-the-money?
Spørgsmål Svar

Hvornår er en call option in-the-money?

En call option giver køberen eller holderen retten, men ikke forpligtelsen, til at købe et underliggende værdipapir til en forudbestemt strikekurs på eller før udløbsdatoen af optionen. ”In-the-money” beskriver optionens værd (indre værdi). Det er forholdet mellem det finansielle derivats strikekurs og det underliggende værdipapirs kurs. En call option er in-the-money, når det underliggende værdipapirs markedskurs er højere end call […]

Hvad er forskellen mellem indtjening pr. aktie og udbytte pr. aktie?
Spørgsmål Svar

Hvad er forskellen mellem indtjening pr. aktie og udbytte pr. aktie?

Indtjening pr. aktie (EPS) er et nøgletal, der viser, hvor rentabel en virksomhed er pr. aktie af virksomhedens antal af udestående aktier. Tallet repræsenterer virksomhedens nettoresultat fordelt på antallet af deres ordinære aktier. Det beregnes som (nettoresultat – præferenceudbytte) / (udestående aktier). Antag for eksempel, at virksomheden ABC har 20 mio. udestående aktier, et nettoresultat på 10 mio. kr. og […]

Hvad sker der, når et land udelukkende fokuserer på sine konkurrencefordele?
Spørgsmål Svar

Hvad sker der, når et land udelukkende fokuserer på sine konkurrencefordele?

Et land, der udelukkende fokuserer på sine åbenlyse konkurrencefordele uden at tage offeromkostninger eller prissignaler i betragtning kan til sidst ende med en lavere levestandard. Konkurrencefordele fokuserer på landets absolutte fordele mht. inputomkostninger og ressourcer, men det fjerner fokus fra alle handelsfordelene og de komparative fordele.   Konkurrencefordele vs. komparative fordele Selvom begge koncepter ofte blandes sammen, er de separate. […]