Spørgsmål, Svar

Hvordan beregner man en virksomheds egenkapital?

Virksomhedens egenkapital beregnes ved at trække virksomhedens passiver fra dens aktiver. Virksomhedens egenkapital bruges i fundamental analyse til at bestemme virksomhedens nettoværdi og den mængde penge, som er tilbage til aktionærerne, efter hele virksomhedens gæld er blevet betalt.

 

Sådan beregner du virksomhedens egenkapital

En virksomheds totale aktiver er lig alle omsætningsaktiverne og anlægsaktiverne. Dens totale passiver er alle kortfristede og langfristede gældsforpligtelser. For at beregne virksomhedens egenkapital lægger man værdierne for de totale omsætningsaktiver og anlægsaktiver sammen. Derefter trækker man værdierne for de kortfristede og langfristede gældsforpligtelser (passiver) fra.

For eksempel havde Apple d. 27. september 2014 omsætningsaktiver for 68,531 mia. dollars og anlægsaktiver for 163,308 mia. dollars. Derfor havde Apple totale aktiver for 231,839 mia. dollars.

Apple havde totale kortfristede gældsforpligtelser for 63,448 mia. dollars og langfristede gældsforpligtelser for 56,844 mia. dollars. Apple havde derfor totale passiver for 120,292 mia. dollars.

For at beregne Apples egenkapital, skal man trække deres totale passiver fra deres aktiver. Apple havde en egenkapital på 111,547 mia. dollars (241,839 – 120,292).

Apples konkurrent, Google, havde i samme periode totale aktiver for 125,781 mia. dollars og totale passiver for 26,966 mia. dollars. De havde altså en egenkapital på 98,815 mia. dollars (125,781 – 26,996).

Én kommentar

  1. Taget i betragtning at egenkapitalen selv er et passiv, vil jeg mene at det er en anelse forkert at sige aktiver-passiver=egenkapital, da egenkapitalen i så fald altid ville være 0. Du bør umiddelbart ersstatte passiver med gældsposter…

    Jeg er med på at du forklare det fint i brødteksten, det er blot passiv-betegnelsen jeg tænker er ramt lidt ved siden af.

    Ret mig endelig hvis jeg tager fejl.

Skriv en kommentar. Vi vil hellere end gerne høre din mening.