Markeder

Top 10 af verdens største investeringsbanker
Markeder Markeder generelt

Top 10 af verdens største investeringsbanker

  Investeringsbanker er finansielle institutioner, der primært fokuserer på kapitalstrukturering for globale og lokale virksomheder, privatpersoner og regeringer. Denne form for forretning kan inkludere det at notere ny gæld eller aktiekapital for virksomheden, formidle fusioner og opkøb (M&A), forvalte porteføljer osv. Læs også: En introduktion til Corporate Finance Hvordan rangerer de største investeringsbanker så? Der findes adskillige kriterier, man kan […]

Sådan påvirker renten aktiemarkedet
Markeder Markeder generelt

Sådan påvirker renten aktiemarkedet

Investorer bør være opmærksomme på Nationalbankens officielle rentesatser, nærmere betegnet diskontoen, som er det det koster for banker at låne hos Nationalbanken. Alle de officielle rentesatser forefindes på Nationalbankens hjemmeside. Ved at hæve diskontorenten gør Nationalbanken det sværere at få penge, dvs. at Nationalbanken sænker udbuddet af penge i omløb. Dette hjælper med at kontrollere inflationen, som opstår når der […]

Sådan kan du handle på Hong Kong børsen
Basal investering Investering Markeder Markeder generelt

Sådan kan du handle på Hong Kong børsen

Hong Kong er kommet langt. I dag er børsen i Hong Kong den fjerdestørste i verden. Den vil sandsynligvis snart blive den tredjestørste på grund af den stigende efterspørgsel efter kinesiske aktier såvel som de store investeringer, der kommer inde fra fastlandet. Men hvordan kan udenlandske investorer handle på Hong Kong børsen? Dette spørgsmål vil vi kigge på i denne […]

Kreditvurderingen i banken vs. online
Kredit & lån Privatøkonomi

Kreditvurderingen i banken vs. online

Der er stor forskel på kreditvurderingen i banken og den der bliver foretaget af online udbyderne. Invested.dk ser nærmere på deres forskelligheder i denne artikel. Mange forbrugere har en interesse i hvordan man bliver kreditvurderet, for det er jo dine personlige oplysninger der bliver behandlet. Læs med her for at blive klogere på kreditvurderingerne.

Finansielle markeder 201 – Fixed income
Markeder Markeder generelt

Finansielle markeder 201 – Fixed income

Det anbefales at læse første artikel om Fixed Income først: https://www.invested.dk/markeder/finansielle-markeder-101-fixed-income/ Forrige artikel gennemgik hovedsageligt den basale terminologi der bruges om Fixed Income. Denne artikel vil gå mere i dybden med statsobligationer, primært de amerikanske. Hvad er en obligation? En obligation er et gældsinstrument, hvor udstederen af obligationen skylder ejeren af obligationen (investoren) et beløb og over obligationens levetid er […]

Finansielle markeder 101 – Fixed Income
Markeder Markeder generelt

Finansielle markeder 101 – Fixed Income

Fixed income er egentlig en for bred betegnelse til denne artikel, da begrebet dækker over en stor varieret mængde finansielle produkter og aktiver, herunder derivater. Denne artikel vil fokusere på de mest normale typer af fixed income aktiver. Dette er stats- og virksomhedsobligationer. Terminologi Som med alt andet der har med finans og investering at gøre er der en stor […]

En introduktion til dark pools
Markeder Markeder generelt

En introduktion til dark pools

Dark pools er et begreb, der måske lyder lidt dystert og er et udtryk for private børser eller foraer, hvor der handles værdipapirer. Modsat børser er dark pools ikke tilgængelige for offentligheden. De kendes også som ”dark pools of liquidity”, da de er kendt for deres komplet mangel på gennemsigtighed. Dark pools opstod primært for at lette blokhandel fra institutionelle […]

Finansielle markeder 101 – FX
Guides Markeder generelt Valuta

Finansielle markeder 101 – FX

FX eller foreign exchange (valuta) er det største, mest handlede finansielle marked på jorden. Der handles gennemsnitligt for 5.3 Trillioner (1 trillion = 1000 milliarder) dollars om dagen (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312e.htm). Det er nemmest at se hvor absurd dette tal er hvis det skrives: 5.300.000.000.000 $ – om dagen. Det er omkring 220 milliarder dollars i timen. I denne artikel vil vi […]