FAQ

Medlemsskab og webinarer

Du bliver medlem af invested.dk ved at udfylde felterne på forsiden af invested.dk. Typisk navn og e-mail-adresse. Medlemsskabet er som udgangspunkt gratis. Som gratis medlem får du adgang til at tilmelde dig de webinarer, der bliver udbudt gratis. Du kan vælge at opgradere til betalende medlem, hvis du ønsker det. Se vilkår nederst på denne side.

Du ser et webinar ved at tilmelde dig webinaret og logge ind på invested.dk på den dato og det tidspunkt, hvor webinaret bliver afholdt. Kig under fanebladet "webinarer", når du er logget ind på invested.dk. Når webinaret er afholdt vil du have adgang til det i arkivet, hvis du har været tilmeldt.

Du udmelder dig invested.dk ved at skrive til os via nedenstående kontaktformular. Du kan afmelde dig nyhedsbreve ved at trykke på linket "afmeld" eller "unsubscribe" i bunden af de mails, du modtager.

Hvis du ikke modtager bekræftelsesmail eller andre typer af mails fra invested.dk skal du først og fremmest kigge i din spam-folder. Hvis du har hotmail eller outlook-mail skal du også kigge i den folder, der hedder ”andre” eller ”others”. Vi oplever desværre, at mange hotmail-brugere har store problemer med at modtage mails. Brugerne kan hverken finde mail i spam-bakken eller i andre bakker. Vi opfordrer derfor generelt brugerne til at bruge alternative mail-konti, der ikke er hotmail-konti, da problemet med hotmail er generelt.

Andre spørgsmål

Hvis du har lyst til at blive underviser hos invested.dk og dermed afholde webinarer, kan du kontakte via nedenstående kontaktformular

Som annoncør kan du kontakte hos på web[@]bluescreen.dk for at høre om priser og vilkår.

Kontakt os via nedenstående formular, hvis du ikke kan huske dit password. Du vil da modtage et nyt password.

Hvis du er sikker på, at du er tilmeldt et webinar, og du ikke kan se din tilmelding under fanen "webinarer", skal du kontakte vores support. 

Fandt du ikke svaret?


Privatlivspolitik, medlemsbetingelser og ansvar

1. Baggrund

Som udgangspunkt er det gratis at være medlem af invested.dk. Du kan dog vælge at opgradere til betalende medlem senere.

Invested.dk drives af virksomheden Blue Screen Media (i det kommende omtalt som ”Invested”) og tilbyder  undervisning, primært i form af online-kurser inden for investering. Undervisningen foregår igennem et medlemskab af portalen Invested.dk. Nedenstående medlemsbetingelser gælder for alle, erhvervsdrivende såvel som private, som Blue Screen Media indgår aftaler med. Ved medlemskab accepterer medlemmet disse betingelser.

Som medlem af invested.dk får du adgang til undervisningsmateriale om investering, samt mulighed for at få adgang til webinarer.

Medlemskabet er som udgangspunkt gratis, men med mulighed for opgradering til et betalende medlemskab..

Hvis man som medlem vælger at opgradere til sit medlemsskab til et betalende medlemsskab, er man som medlem dækket af følgende retningslinjer.

Det betalende medlemskab er et årsabonnement, som kører løbende og dækker 12 måneder fra det tidspunkt, da det bliver tegnet. Medlemskabet fortsættes indtil det opsiges af medlemmet, med basis i nedenstående vilkår.

Udmeldelse som betalende medlem kan ske ved at logge ind på portalen og skal ske senest én måned inden medlemskabet skal fornyes. Hvis medlemmet ikke har udmeldt sig inden denne frist, så fortsætter medlemskabet endnu et år, som medlemmet har pligt til at betale kontingent for.

Kan Invested ikke trække medlemsgebyret automatisk på medlemmets kort, fremsendes i stedet faktura, evt. mod gebyr, pr. e-mail. Medlemmet kan ikke få sat medlemskabet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse af medlemskabet.

Invested forbeholder sig retten til at beregne rykkergebyr ved rykkerskrivelser.

Investeds ydelse, i form af loginoplysninger per e-mail, leveres normalt inden for få minutter efter indmeldelse. Betalte medlemskontingenter refunderes ikke efter 14 dage fra indmeldelsen.
Hvert medlem får pr. e-mail tilsendt brugernavn og adgangskode, som skal anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Hvert medlem får adgang til egen profilside. Medlemskabet er personligt, og brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares med udgangspunkt i dette.
Medlemmet må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer.

2. Betalinger og betalingsservice

Som betalende medlem af invested.dk har medlemmet mulighed for at tilmelde dig betalingsservice (PBS). Ved at tilmelde sig PBS har man mulighed for at få det første webinar, som man deltager i, gratis. Hvis man som medlem har problemer med at tilmelde sig, kan man kontakte support@invested.dk. Man kan som medlem ikke udmelde sig af Invested ved at afmelde PBS. Man skal selv afmelde sit medlemskab på Invested-portalen. På Investeds hjemmeside kan der betales med Dankort, VISA/Dankort, EuroCard og MasterCard.

3. Fortrydelsesret

Når du bliver betalende medlem af Invested.dk tegner du samtidig et abonnement på medlemsskabet i det antal måneder, du vælger. Når du melder dig ind har du ifølge forbrugeraftaleloven en frist på 14 dage, til at fortryde aftalen, hvis den er indgået ved fjernsalg eller uden for fast forretningssted.

Fristen løber fra du indgik aftalen.

Er der ikke aftalt andet, er der ingen formkrav til, hvordan du skal opsige dit abonnement. I princippet kan du ringe, sende mail eller brev, som det passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at du har opsagt abonnementet, hvis der senere opstår strid om det.

Hvis du vælger at betale for enkelte online webinarer UDEN at blive medlem og dermed betale medlemskontingent, har du 14 dages fortrydelsesret fra dagen efter købsdagen/bestillingsdagen. Der gives dog ikke penge retur for køb til allerede afholdte foredrag/webinarer.

Ved flytning af et online-kursus tilbydes en ny kursusdato.

4. Opsigelse af medlemsskab

Udmeldelse skal ske skriftligt til Invested senest 1 måned inden det skal fornyes, gerne per e-mail til kontakt@bluenotecapital.dk. Hvis du ikke har udmeldt dig inden denne frist, fortsætter medlemskabet endnu et år, som du er pligtig til at betale kontingent for. Opkrævning af kontingent udsendes per mail i god tid før medlemskabet skal fornyes. Invested forbeholder sig retten til at beregne rykkergebyr ved rykkerskrivelser.

5. Samtykke og behandling af persondata

Invested registrerer de data om bestillingen, der er nødvendige for korrekt fakturering. Medlemmet har pligt til at oplyse Invested om enhver ændring i disse oplysninger. Medlemsregisteret er ikke tilgængeligt for andre end Invested selv.

Invested anvender forskellige typer software fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter, herunder alle websitebesøg og al kommunikation. Der anvendes desuden cookies på hjemmesiden, og medlemmet accepterer med sin indmeldelse, at disse teknologier benyttes.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

6. Samtykke til e-mailmarkedsføring

Medlemmet giver desuden samtykke til, at Invested må fremsende e-mail, blandt andet i forbindelse med markedsføring af egne eller andres produkter. Medlemmet skal i medlemsperioden råde over en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med Invested.

7. Ansvarsfraskrivelse

Medlemmets brug af websitet og dets services sker på eget ansvar. Invested er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller medlemsindholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Enhver brug af oplysninger på websitet – eksempelvis konkrete investeringer eller handler som følge af indholdet på siden eller i vores uddannelsesforløb – er på egen risiko. Invested fralægger sig ethvert ansvar for de resultater, der kan være forårsaget af, at en læser eller bruger på forskellig måde anvender den information, som præsenteres via websitet. Invested.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling og/eller fordele for annoncering fra de handelsplatforme, der er omtalt på sitet. Invested.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man finder hos andre typer professionelle medier. I alle artikler og undervisningforløb tages forbehold for fejl og ændringer. Det er altid op til læseren at ajourføre sig.
Invested kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig ved fejl og/eller mangler i IT-systemer eller programmer.

8. Ophavsret

Alt indhold på websitet, herunder tekster, videoer, billeder, logoer, design, inklusive disse medlemsbetingelser mm. er beskyttet af lov om ophavsret og tilhører Blue Screen Media eller en tredjepart. Ved indmeldelse som medlem overdrager medlemmer sine profiloplysninger, foto, kommentarer og rettighederne hertil til Invested.dk. Denne overdragelse er uden tidsmæssig begrænsning. Indhold, som er forbeholdt medlemmer, må ikke kopieres, optages eller distribueres.
Invested kan til enhver tid opsige medlemskabet med én måneds skriftligt varsel eller ophæve det ved væsentlig misligholdelse. Ved ophævelse, uanset årsagen, refunderes indmeldelses- eller medlemsgebyret ikke.

10. Anmeldelser af kurser

Invested giver medlemmerne mulighed for at anmelde webinarer og undervisningsforløb. Medlemmet har ikke krav på, at Invested skal offentliggøre anmeldelserne.

11. Fejl

Ved enhver fejl på hjemmesiden, bør man henvende sig til supporten på support@invested.dk

12. Misligholdelse

Ved misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som misligholdelse.

13. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure – hermed menes begivenheder, som er uden for parternes rimelige kontrol.
Invested er ikke ansvarlig på tekniske forhold på modtagersiden, som forhindrer medlemmet i at kunne tilgå indhold, som kun er for medlemmer.

14. Tvister

Tvister mellem Invested og medlemmet skal søges afgjort ved forhandling. Lykkes dette ikke, skal tvisten afgøres ved domstolene efter dansk ret med byretten i København som første instans.

15. Udbyder af undervisningen

Undervisningen under Invested.dk udbydes af Blue Screen Media, CVR 30919904. Blue Screen Media er dataansvarlig efter persondataloven.

16. Annoncepolitik

Daytrader.dk modtager i nogle tilfælde kommission og/eller betaling for annoncering fra en eller flere af de handelsplatforme, der er omtalt her på siden. Daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier og deres annoncører.

Kontaktoplysninger:
Blue Screen Media
Flæsketorvet 58, 1. sal
1711 København V
Mail: Se kontaktformularen højere oppe på siden
Website: www.invested.dk

17. Ændringer af medlemsbetingelserne

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre medlemsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil i øvrigt altid kunne læses på invested.dk og gælder forud for alle tidligere versioner af medlemsbetingelserne.

18. Reklamationer

Reklamationer af enhver art, fremsendes til Invested på adressen: Blue Screen Media, Flæsketorvet 68 1. sal, 1711 København V.

Invested.dk