Lavpunkt

Globus 60x60Definition af Lavpunkt

Et begreb som bruges i teknisk analyse der i bund og grund refererer til en ”bund” i et aktivs kurs. Når et aktiv konstant laver nye lavpunkter, er det en indikator for, at aktivet er i en nedtrend.

IE 60x60InvestEd forklarer Lavpunkt

Lavpunkter undersøges nøje af tradere, som leder efter støtte- og modstandsområder, der oftest kan bruges som steder at sætte sine stop-loss ordrer. Et lavpunkt kan også have at gøre med et lavpunkt i en indikator og ikke bare aktivets kurs. Hvis en indikator ikke kan nå et nyt lavpunkt, men kursen dog laver et, så er der en divergens mellem kursen og indikatoren, hvilket kan været et tegn på, at trend er klar til at vende.

Lineær prisskala

Globus 60x60Definition af Lineær prisskala

En form for skala der bruges på en graf, hvor værdierne på skalaen har ækvidistante mellemrum. Hver enhedsændring er repræsenteret med samme vertikale afstand på grafen, uanset hvilket prisniveau aktivet befinder så på før ændringen. Denne prisskala bruges ofte i kortsigtet trading og står i kontrast til den ”logaritmiske prisskala”.

IE 60x60InvestEd forklarer Lineær prisskala

Det er nemt at genkende en lineær prisskala, fordi den har lige mellemrum på siden af grafen. For eksempel ser den lineære prisskala bort fra, at en 10 kr. bevægelse er mere betydelig, når aktivets pris er 20 kr., end hvis prisen var 100 kr.

Lukkekurs

Globus 60x60Definition af Lukkekurs

Den sidste kurs som et værdipapir bliver handlet til på en given dag.

IE 60x60InvestEd forklarer Lukkekurs

De fleste finansielle instrumenter handles også after-hours (dog med en betydeligt mindre volumen og likviditet), så lukkekursen af et værdipapir matcher måske ikke dets after-hours kurs.

image_pdfimage_print

Invested.dk