Åbningskurs

Globus 60x60Definition af Åbningskurs

Den kurs som et værdipapir først handles til efter markedets åbning på en given dag. Et værdipapirs åbningskurs er et vigtigt punkt for den pågældende dags handelsaktivitet, specielt for de som er interesserede i at måle kortsigtede resultater, som daytradere.

IE 60x60InvestEd forklarer Åbningskurs

Ret ofte vil et værdipapirs åbningskurs ikke være identisk med dets lukkekurs fra dagen før. Det er på grund af den after hours – og premarket handel, som foregår uden for markedets åbningstider samt ændringer i investorernes opfattelse af det givne værdipapir over natten.

Afkast

Globus 60x60Definition af Afkast

Gevinsten eller tabet af et værdipapir i en bestemt periode. Afkastet består af indkomsten eller kapitalforøgelsen i forhold til investeringen. Afkastet vises oftest i procent.

IE 60x60InvestEd forklarer Afkast

Reglen er generelt, at jo mere risiko, du påtager dig, jo større er potentialet for gevinst – og tab.

Hvis du for eksempel investerer 100 kr. i virksomheden ABC (vi ser bort fra gebyrer), og aktien for ABC stiger til 150 kr. over tre måneder, har du fået et afkast på, hvad der svarer til 50%/50 kr. over de tre måneder.

Arbitrage Trading Program (ATP)

Globus 60x60Definition af Arbitrage Trading Program (ATP)

Et computerprogram der bruges til at placere simultane ordrer for futures med det underliggende værdipapir (eksempelvis aktier eller råvarer), som regel for institutionelle handler med høj volumen. Den ene ordre vil være en lang eller kort position på futurekontrakten, og den anden ordre vil være den omvendte position af det underliggende værdipapir. APT forsøger at udnytte prisvariationer via en proces, der kaldes ”indeksarbitrage”.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbitrage Trading Program (ATP)

ATP’er udføres via program trading (trading som er automatiseret via comutersystemer,, der følger forudbestemte ordrer eller algoritmer). Programhandler udgør ca. 30% af den daglige volumen på New York Stock Exchange. Disse computergenererede systemer kan identificere situationer med misprissætninger og placere handler, når der opstår en mulighed for arbitrage.

Aroon indikator

Globus 60x60Definition af Aroon indikator

En teknisk indikator der bruges til at identificere trends i et underliggende værdipapir og sandsynligheden for, at trenden vil skifte. Den bliver skabt af to linjer: Den ene linje kaldes ”Aroon up”, hvilket måler styrken af optrenden, og den anden linje kaldes ”Aroon down”, hvilket måler nedtrenden. Indikatoren fortæller noget om, hvor lang tid det tager for kursen at fra et startpunkt nå det højeste og laveste punkt over en givet tidsperiode, der hver rapporteres som en procentdel af den totale tid.

Eksempel på en Aroon indikator

IE 60x60InvestEd forklarer Aroon indikator

Aroon indikatoren blev skabt af Tushar Chande i 1995. Både Aroon up og Aroon down svinger mellem 0 og 100, hvor værdier tæt på 100 indikerer en stærk trend, og nul indikerer en svag trend. Jo lavere Aroon up er, jo svagere er optrenden, og jo stærkere er nedtrenden, og omvendt.

Average true range – ATR

Globus 60x60Definition af Average true range – ATR

En volatilitetsmåling introduceret af Welles Wilder i sin bog: New Concepts in Technical Trading Systems.

True range indikatoren er den største af de følgende:

– Nuværende højdepunkt minus nuværende lavpunkt.
– Den absolutte værdi af det nuværende højdepunkt minus den forrige lukkekurs.
– Den absolutte værdi af det nuværende lavpunkt minus den forrige lukkekurs.

Average true range er et glidende gennemsnit (generelt 14-dages) af ovenstående.

IE 60x60InvestEd forklarer Average true range – ATR

Wilder udviklede oprindeligt indikatoren til råvarer, men den kan også bruges til aktier og indekser. Enkelt set, står aktivet over for høj volatitlitet, når ATR er høj og lav volatilitet, når ATR er lav.

image_pdfimage_print

Invested.dk