Kategori: Personlig finans


Rebalancering

Globus 60x60Definition af Rebalancering

Den proces hvor man omgrupperer vægtene i sin portefølje. Rebalancering involverer et periodisk køb eller salg af aktiver i sin portefølje for at bibeholde sit originale ønskede asset allocation niveau.

IE 60x60InvestEd forklarer Rebalancering

Lad os for eksempel sige, at dit originale asset allocation mål var 50% aktier og 50% obligationer. Hvis dine aktier har klaret sig godt igennem en tidsperiode, kan det have forøget vægten af aktier i din portefølje til 70%. Du kan derfor vælge at sælge nogle af dine aktier og købe obligationer for at få balancen tilbage til 50/50.

Rentes rente

Globus 60x60Definition af Rentes rente

Rente som er beregnet efter første hovedstol inklusiv summerede renter af foreløbige perioder af et indskud eller lån. Rentes rente vil få et indskud eller lån til at vokse med en højere hast end en simpel rente, som kun er beregnet af hovedstolen.

Graden af hvor hurtigt de summerede renter vokser kommer an på frekvensen af summeringen. Jo højere antal summeringsperioder, jo højere rentes rente. Altså, mængden af rentes rente på 100 kroner med 10% årlig tilskrivning vil være lavere end rentes rente på 100 kroner med 5% halvårlig tilskrivning.

IE 60x60InvestEd forklarer Rentes rente

Formlen for at beregne kapital efter rentes rente er

Udregning af rentes rente

  • n er antallet af terminer
  • p er den procentvise rente pr. termin.
  • K0 er den oprindelige kapital
  • Kn er kapitalens størrelse efter de n terminer

Rentes rente vil betydeligt booste eb investeringsgevinst på langt sigt. Imens et indskud på 100.000 der modtager 5% simpel rente ville tjene 50.000 i rente over 10 år, ville rentes rente af 5% på 10.000 indtjene 62.889,46 over den samme periode.

Albert Einstein kaldte efter sigende rentes rente for verdens 8. vidunder og/eller mandens bedste opfindelse. Dog kan rentes rente også arbejde imod forbrugere, der har taget lån med meget høje rentesatser (såsom kreditkort gæld) En gæld på 20.000 med en rente på 20% (tilskrevet månedligt) ville resultere i en total rentes rente på 4.388 over et år, hvilket er omkring 365 om måneden.

Restgæld

Globus 60x60Definition af Restgæld

Det beløb som man skylder væk. Restgælden beregnes som regel efter hvert termin, hvor afdraget bliver trukket fra hovedstolen.

IE 60x60InvestEd forklarer Restgæld

Antag for eksempel, at en person låner 1.000.000 kr. med en fast ydelse pr. termin på 3.000 kr. Efter 1. termin vil denne persons restgæld være 997.000.000 kr. (1.000.000 – 3.000).

Restskat

Globus 60x60Definition af Restskat

Et beløb som skyldes til skattevæsnet, såfremt der ikke er indbetalt nok skat i løbet af et skatteår. Det modsatte af restskat er ”overskydende skat”, hvilket betyder, at man skal have penge tilbage fra skattevæsnet, da man har betalt for meget.

IE 60x60InvestEd forklarer Restskat

Den skat som er betalt i løbet af skatteåret fremgår af ens forskudsopgørelse. Hvis oplysningerne på forskudsopgørelsen er forkerte, vil der også være betalt et forket beløb til skat i løbet af året, og derfor gøres dette op på årsopgørelsen i slutningen af skatteåret.

Risikoavers

Globus 60x60Definition af Risikoavers

Et tillægsord der beskriver en person, som foretrækker den investering, der bærer mindst risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikoavers

En risikoavers investor kan ikke lide risiko og holder sig derfor fra at tilføje højrisikoaktier eller –investeringer til sin portefølje og vil derfor ofte gå glip af høje afkast. Investorer der leder efter ”sikre” investeringer vil generelt holde sig til investeringsforeninger og statsobligationer, hvilket som regel indebærer lavere afkast.

Risikokapital

Globus 60x60Definition af Risikokapital

Investeringspenge som fordeles til spekulativ aktivitet. Risikokapital omhandler de penge en investor bruger til investeringer med høj risiko og høj potentiel gevinst, såsom i nyetablerede olieselskaber og voksende bioselskaber.

En sådan kapital kan enten skabe spektakulære afkast over en tidsperiode, eller den kan forsvinde til en fraktion af den originale investerede mængde, hvis flere af de nystartede investeringer fejler. Diversifikation er nøglen til succesfuld investering af risikokapital.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikokapital

Jo mere risikoavers investoren er, jo lavere bør fordelingen af denne kapital i hele porteføljen være. Mens unge investorer, på grund af deres længere investeringshorisonter, kan have en større fordelingen af risikokapital i deres porteføljer, er pensionister måske ikke komfortable med en høj fordeling i deres.

Risikoparitet

Globus 60x60Definition af Risikoparitet

En porteføljeallokeringsstrategi baseret på at fordele risikoen over de forskellige komponenter i en investeringsportefølje. Risikoparitetstilgangen under asset allocation tillader investorer at målrette specifikke niveauer af risiko og fordele denne risiko ligeligt over hele porteføljen for at kunne opnå den optimale diversifikation.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikoparitet

Risikoparitetstilgangen under asset allocation i en portefølje fokuserer på mængden af risiko i hver komponent i stedet på den specifikke kronemængde, som er investeret i hver komponent. Med andre ord fokuserer risikoparitet ikke på fordelingen af penge (som i traditionelle allocation modeller) men på fordelingen af risiko.

En traditionel 60/40 portefølje kan pålægge 80% til 90% af dens risikodeling på aktier. Som resultat vil porteføljens afkast være afhængig af afkastene på aktiemarkedet.

Risikotolerance

Globus 60x60Definition af Risikotolerance

Den mængde udsving i en investerings afkast, en investor er villig til at holde ud. Risikotolerance er en vigtig komponent i investering. Man bør som investor have en realistisk forståelse for sine evner og villighed til at modstå store svingninger i værdien på sine investeringer. Investorer, der påtager sig for meget risiko, kan gå i panik og sælge på det forkerte tidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikotolerance

Faktorer der påvirker en persons risikotolerance er for eksempel den tidshorisont, man vil investere på, den fremtidige indtjeningsevne og hvilke aktiver, man ellers har (såsom et hjem, en pensionsopsparing eller en arv). Generelt set, kan man påtage sig mere risiko, når man har flere aktiver bag sig.

RKI register

Globus 60x60Definition af RKI register

Et register der indeholder dårlige betalere, som bruges af både virksomheder og det offentlige. RKI registret ejes af firmaet Experian.

IE 60x60InvestEd forklarer RKI register

Næsten alle selskaber der låner penge ud eller giver kredit er medlem af RKI registret. Du kan oftest ikke få lån eller kredit af virksomheder, hvis du er registreret i RKI. Virksomheder bruger nemlig dette register til at se, hvilke danskere der ikke overholder deres forpligtelser.

Der var i 2013 ca. registreret 221.000 danskere i RKI.

Invested.dk