Kategori: Personlig finans


Fastforrentet lån

Globus 60x60Definition af Fastforrentet lån

Et lån hvor man som låntager bliver beskyttet over for rentestigninger. Summen af afdrag og rentebetalinger er det samme på hvert terminstidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Fastforrentet lån

Et lån med fast rente koster typisk mere end et lån med variabel rente. Da ydelsen til gengæld altid er den samme, kan det være mere sikkert for låntageren.

Forbrugslån

Globus 60x60Definition af Forbrugslån

Et lån med det formål at det skal finansiere éns forbrug. Med forbrug menes de produkter, som forbrugeren har brug for her og nu og ikke har finansielt rådighed for at betale selv på det pågældende tidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Forbrugslån

Der stilles som regel ikke sikkerhed i et forbrugslån, og långiver har af denne grund ikke mulighed for at bestemme over de købte aktiver. Det kan sidestilles med det populære kviklån.

Forfaldsdato

Globus 60x60Definition af Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er den dag, hvor en ydelse/præmie forfalder til betaling.

IE 60x60InvestEd forklarer Forfaldsdato

Når der er tale om realkreditlån, så er den sidste rettidige betalingsdato senere end forfaldsdatoen på grund af en vis kredittid. Der vil blive tilregnet morarenter fra forfaldsdatoen, hvis ikke der bliver betalt til tiden.

Forhandling

Den overordnede definitionDefinition af Forhandling

En strategisk diskussion der løser et problem på en måde, som begge parter finder acceptabel. I en forhandling forsøger hver part at overtale den anden til at være enig i sit synspunkt.

Før en forhandling lærer deltagerne så meget som muligt omkring den anden parts position, og hvad styrkerne/svaghederne af denne position er. De er klar til at forsvare deres positioner og modsvare de argumenter, den anden part vil komme med.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Forhandling

Mange af de tilbud som folk ser som at være faste og endelige kan faktisk være fleksible. En forhandling kan for eksempel bruges til at reducere gæld, sænke salgsprisen af et hus, få en bedre handel på en bil eller til at forbedre vilkårene i en kontrakt. At kunne forhandle er en vigtig færdighed, når man får et job. Ofte er arbejdsgiverens første løntilbud ikke altid det bedste, og som nyansat kan man forhandle om en højere løn, mere ferie osv.

Forskudsopgørelse

Globus 60x60Definition af Forskudsopgørelse

En opgørelse over de tal som SKAT bruger til at beregne skatten for en borger i et bestemt år. Forskudsopgørelsen bliver skabt før et nyt skatteår begynder. Borgeren skal derefter selv tjekke tallene igennem, og det er derved muligt at justere i beregningerne. Hvis borgeren vælger at ændre i forskudsopgørelsen, kan hans/hendes månedsfradrag og/eller trækprocent ændres.

IE 60x60InvestEd forklarer Forskudsopgørelse

Ved slutningen af skatteåret kommer borgerens årsopgørelse, hvor forskellen mellem de to så afgør, om borgeren har betalt for meget eller for lidt i skat i løbet af året. Denne forskel udlignes ved at borgeren enten skal have overskydende skat tilbage eller skal betale restskat. Der lægges renter på det skyldige beløb begge veje.

Det er borgerens job at oplyse SKAT om eventuelle ændringer såsom at gå fra uddannelse til job, køb/salg af fast ejendom, overgang til pensionist og lignende.

Fradrag

Globus 60x60Definition af Fradrag

En reduktion af den skattepligtige indkomst.

IE 60x60InvestEd forklarer Fradrag

Du skal være opmærksom på, at det fradrag som benyttes på din lønseddel kun er et aconto fradrag, ligesom at skatteprocenten på din lønseddel kun er en aconto betaling.

De endelige beløb opgøres på årsopgørelsen, og der kan du se, hvad du får af fradrag for f.eks. kørselsfradrag, personfradrag, beskæftigelsesfradrag osv.

Invested.dk