Kategori: Optioner


Barriereoption

Globus 60x60Definition af Barriereoption

En form for option hvor fortjenesten afhænger af, om det underliggende aktiv har nået eller overskredet en forudbestemt kurs. En barriereoption kan være en knock-out, hvilket betyder, at den kan udløbe værdiløst, hvis det underliggende aktiv overskrider en bestemt kurs, hvilket begrænser profitten for holderen men begrænser tabet for udstederen. Det kan også være en knock-in, hvilket betyder, at den ingen værdi har, indtil det underliggende aktiv når en bestemt kurs.

IE 60x60InvestEd forklarer Barriereoption

Barriereoptioner bliver set som en form for eksotisk option, fordi de er mere komplekse end basale amerikanske eller europæiske optioner.

Binær option

Globus 60x60Definition af Binær option

En form for option hvor fortjenesten er struktureret til enten at være en fast mængde, hvis optionen udløber in-the-money, eller intet hvis optionen udløber out-of-the-money. Derfor er en binær option baseret på et ja/nej forhold, hvilket er derfor, det hedder en binær option. En binær option udnyttes automatisk, hvilket betyder, at optionsholderen ikke har valget om at købe eller sælge det underliggende aktiv.

IE 60x60InvestEd forklarer Binær option

Investorer finder måske binære optioner attraktive på grund af deres umiddelbare enkelthed, specielt fordi investoren i bund og grund kun skal gætte, hvad end noget specifikt vil ske eller ikke ske. For eksempel kan en binær option være så enkelt som, om kursen på virksomhed ABC vil ligge over 25 kr. d. 22. november kl. 13:30. Hvis ABCs aktiekurs ligger på 27 kr. på det bestemte tidspunkt, så vil optionen automatisk udløbe, og optionsholderen modtager en forudbestemt mængde penge.

Binære optioner er meget forskellige fra plain vanilla optioner. De handles nogle gange på platforme som er reguleret, men de handles også meget over internetplatforme, som ligger uden for reguleringer. Fordi disse platforme opererer uden for reguleringer, er der større chance for, at investoren står over for svindel.

Black Scholes model

Globus 60x60Definition af Black Scholes model

En model der betegner prisvariation over tid hos finansielle instrumenter såsom aktier, der (blandt andet) kan bruges til at bestemme prisen på en europæisk call option. Modellen antager, at prisen på meget handlede aktiver følger en geometrisk Browniansk bevægelse med konstant flyden og volatilitet. Når man pålægger det en aktieoption, inkorporerer modellen den konstante prisvariation i aktien, tidsværdien af penge, optionens strikekurs og tid til optionens udløb.

Også kaldet ’Black-Scholes-Merton modellen’.

IE 60x60InvestEd forklarer Black Scholes model

Black Scholes modellen er en af de mest vigtige koncepter i moderne finansiel teori. Modellen blev skabt i 1973 af Fisher Black, Robert Merton og Myron Scholes og er stadig meget brugt den dag i dag. Den bliver set som en af de bedste måder at bestemme en fair pris på en option.

Der er flere forskellige varianter af Black-Scholes modellen.

Børshandlet option

Globus 60x60Definition af Børshandlet option

En option handlet på en reguleret børs, hvor vilkårene for hver option er standardiseret af den pågældende børs. Kontrakten er standardiseret, så det underliggende aktiv, mængden, udløbsdatoen og strikekursen er kendt på forhånd. Over-the-counter optioner bliver ikke handlet på børser og gør, at der kan ændres i vilkårene i optionen.

Børshandlede optioner kendes også som ”listede optioner”.

IE 60x60InvestEd forklarer Børshandlet option

Fordelene ved børshandlede optioner er, at der er stor likviditet, det er standardiserede kontrakter, der er hurtig adgang til prisdata og brugen af clearingcentraler af børserne. Brugen af clearingcentraler garanterer, at optionskontrakten vil opfyldes, mens over-the-counter optioners evne til at udnytte kontrakten afhænger af den anden parts evne til at opfylde forpligtelserne.

Invested.dk