Indeks

Globus 60x60Definition af Indeks

En statistisk måling af en ændring i en økonomi eller på et værdipapirmarked. Hvad angår de finansielle markeder, er et indeks en imaginær portefølje af værdipapirer, som repræsenterer et bestemt marked eller en portion af et marked. Hvert indeks har sin egen beregningsmetode og er som regel udtrykt i ændring fra baseværdien. Derfor er den procentvise ændring mere vigtig end den faktiske numeriske værdi.

Aktie- og obligationsmarkedsindekser bruges til at konstruere indeksbaserede investeringsforeninger og exchange-traded funds (ETF’er), hvis porteføljer afspejler nogle bestemte indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Indeks

Standard & Poor’s 500 er et af verdens bedst kendte indekser og bruges mest som målestok for hele aktiemarkedet. I England er det mest prominente indeks FTSE 100, I Kina er det SSE Composite Index og i Danmark er det OMXC20 indekset.

Fordi du teknisk set ikke kan investere i et indeks, tillader nogle ETF’er og indeksbaserede investeringsforeninger, at man som investor kan investere i værdipapirer, der afspejler brede markedssegmenter og/eller det totale marked.

Indeksobligation

Globus 60x60Definition af Indeksobligation

En obligation hvis værdi reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau. Denne regulering skabes ud fra nettoprisindekset, som udføres af Danmarks Statistik.

IE 60x60InvestEd forklarer Indeksobligation

Du kan formindske risikoen for inflation ved at investere i indeksobligationer frem for fastforrentede obligationer. Med de indeksobligationer, der findes på det danske marked, kan du dog ikke helt fjerne risikoen for inflation. Dette skyldes bl.a. den måde, som de danske indeksobligationer pristalsreguleres på.

Investerer du i indeksobligationer, er du således primært eksponeret over for ændringer i realrenten. Investerer du i traditionelle, fastforrentede obligationer, er du derimod eksponeret over for både ændringer i realrenten og ændringer i den forventede inflation i obligationens løbetid.

Indskudsbevis

Globus 60x60Definition af Indskudsbevis

Et værdipapir som udstedes af Danmarks Nationalbank som led i styringen af den korte rente.

Det er en nulkuponobligation.

IE 60x60InvestEd forklarer Indskudsbevis

Indskudsbeviser bliver solgt af Nationalbanken den sidste bankdag i ugen.

Investment grade

Globus 60x60Definition af Investment grade

En vurdering der indikerer, at en virksomhedsobligation har en relativt lav risiko. Kreditvurderingsorganisationer som Standard & Poor bruger forskellige betegnelser som ’A’ og ’B’ til at identificere en obligations kreditkvalitet. ’AAA’ og ’AA’ (høj kreditkvalitet) og ’A’ og ’BBB’ (medium kvalitet) bliver set som investment grade. Kreditvurderinger for obligationer under disse betegnelser (’BB’, ’B’, ’CCC’ osv.) bliver set som lav kreditkvalitet.

IE 60x60InvestEd forklarer Investment grade

Investorer bør bemærke, at statsobligationer ikke omfattes af kreditkvalitetsvurderinger. Disse værdipapirer bliver set som den allerhøjeste kreditkvalitet.

Investorer bør være opmærksomme på, at en vurderingsnedsættelse af en virksomhedsobligation fra ’BBB’ til ’B’ får betegnelsen investment grade til at skifte til en lav kvalitet. En sådan hændelse kan være meget problematisk for stifteren og kan omvendt påvirke obligationskurserne for investorerne.

image_pdfimage_print

Invested.dk