fbpx


Udviklingsstadie

Globus 60x60Definition af Udviklingsstadie

En virksomhed der befinder sig i et indledende eller tidligt stadie af sit liv. En virksomhed i udviklingsstadiet er karakteriseret ved, at den fokuserer på aktiviteter såsom forskning og udvikling, markedsundersøgelse eller opbygning af produktionsfaciliteter. Disse virksomheder er generelt underfinansieret og leder sandsynligvis efter kapitalkilder.

IE 60x60InvestEd forklarer Udviklingsstadie

Selvom virksomheder i sit udviklingsstadie har begrænset indtjening og omsætning, gør vækstpotentialet dem til attraktive investeringer for risikotolerante investorer. Fordi størstedelen af virksomheder i udviklingsstadiet fejler i at få succes, er det vigtigt at have en diversificeret tilgang, når man investerer i sådanne virksomheder.

Underwriting

Globus 60x60Definition af Underwriting

(I) Den proces hvor investment bankers skaffer kapital fra investorer på virksomheder og regeringers vegne, som udsteder værdipapirer (både aktier og gæld).

(II) Udstedelsen af forsikringstegninger.

IE 60x60InvestEd forklarer Underwriting

Bankfolkene underskriver transaktionen, hvilket betyder, at de påtager sig risikoen af at distribuere værdipapirerne. Hvis de ikke kan finde nok investorer, vil de blive nødt til at holde nogle af værdipapirerne selv. Underskriveren tjener penge på prisdifferencen mellem den pris, de betaler udstederen, og hvad de samler sammen fra investorer eller fra dealere, der køber portioner af udstedelsen.

image_pdfimage_print

Invested.dk