Pac-Man defense

Globus 60x60Definition af Pac-Man defense

En defensiv takttik der bruges af en udsat virksomhed, der måske er under fjendtlig overtagelse. I et Pac-Man defense prøver den udsatte virksomhed at vende situationen rundt og i stedet prøve at overtage den virksomhed, der har igangsat den fjendtlige overtagelse. Dette begreb blev oprindeligt brugt af Bruce Wasserstein, som var direktør for Wasserstein & Co.

IE 60x60InvestEd forklarer Pac-Man defense

Begrebet kommer fra videospillet Pac-Man, hvor Pac-Man kan vende situationen og spise de fjendtlige spøgelser, hvis han får fat i en powerpille.

Når en virksomhed afgiver et uopfordret og aggressivt bud på en anden børsnoteret virksomhed, er det måske ikke noget, den udsatte virksomhed bryder sig om. Derfor går Pac-Man-taktikken ud på at skræmme opkøberen væk ved selv at begynde at opkøbe aktier i denne virksomhed.

Pantebrev

Globus 60x60Definition af Pantebrev

Et dokument der fungerer som en panteaftale i fast ejendom. Kreditor/långiver modtager løbende terminer fra debitor/husejeren, og sikkerheden består af pant i den faste ejendom.

IE 60x60InvestEd forklarer Pantebrev

Et pantebrev er en sikkerhedsstillelse i en fast ejendom.

Der findes forskellige former for pantebreve, som inkluderer sælgerpantebreve, ejerpantebreve og skadesløsbreve.

Partnerselskab

Globus 60x60Definition af Partnerselskab

En form for kommanditselskab, hvor kommanditisterne har indskudt en bestemt kapital, som fordeles på aktier. Også kaldet et kommanditaktieselskab.

Forkortes P/S.

IE 60x60InvestEd forklarer Partnerselskab

Partnerskaber underlægges selskabsloven. Selskabets resultat beskattes hos de enkelte ejere ligesom andre kommanditselskaber.

Pip

Globus 60x60Definition af Pip

Den mindste decimale prisændring som en given kurs kan lave. Fordi de fleste store valutapar er prissat ned til fire decimaler (den mindste ændring er en ændring i den sidste decimal), svarer dette for de fleste valutapar til 1/100 af én procent (eller ét basispoint).

IE 60x60InvestEd forklarer Pip

Den mindste ændring valutaparret USD/CAD kan lave er for eksempel 0,0001 basispoint. Den mindste bevægelse i en valuta behøver ikke nødvendigvis være lig 0,0001 basispoint, men det er for det meste tilfældet hos de fleste valutapar.

Plain vanilla

Globus 60x60Definition af Plain vanilla

Den mest basale standardversion af et finansielt instrument, som regel i forbindelse med optioner, obligationer, futures og swaps. Plain vanilla er modsætningen til et eksotisk instrument, der ændrer komponenterne af et traditionelt finansinstrument og gør det til et mere komplekst værdipapir.

IE 60x60InvestEd forklarer Plain vanilla

For eksempel er en plain vanilla option standardtypen af optioner med en simpel udløbsdato, strikekurs og ingen ekstra funktioner. Med en eksotisk option såsom en knock-in option er der tilføjet en ekstra funktion, så optionen kun bliver aktiveret, når den underliggende aktie rammer en fastsat kurs.

Porteføljemanager

Globus 60x60Definition af Porteføljemanager

Den person der er ansvarlig for at investere en investeringsfonds aktiver ved at implementere sin investeringsstrategi og styre dag-til-dag handlen.

IE 60x60InvestEd forklarer Porteføljemanager

Porteføljemanageren er en af de vigtigste ting at tage højde for, når man kigger på en fonds investering. Historien har vist, at det er en minoritet af alle aktive porteføljemanagere, der kan overgå de overordnede markedsindeks.

Produktionsvirksomhed

Globus 60x60Definition af Produktionsvirksomhed

En virksomhed der fremstiller varer, som der bliver solgt videre til andre virksomheder eller private forbrugere.

Også kaldet fremstillingsvirksomhed.

IE 60x60InvestEd forklarer Produktionsvirksomhed

I en produktionsvirksomhed sker der en forarbejdning af råvarer til færdigvarer.

Andre former for virksomheder er handelsvirksomheder og servicevirksomheder.

Pyramidespil

Globus 60x60Definition af Pyramidespil

Et ulovligt investeringssvindelnummer baseret på en hierarkisk opsætning. Nye investorer laver basen af pyramiden og bidrager med finansieringen, som bliver givet videre til nyere investorer/investorer over dem.

IE 60x60InvestEd forklarer Pyramidespil

Et pyramidespil startes af en privatperson eller en virksomhed, der starter med at rekruttere investorer med et tilbud om garanterede høje afkast. Når svindelnummeret begynder, får de første investorer et højt afkast, men disse gevinster bliver betalt af nye investorer og er ikke et afkast af en reel investering.

Fra begyndelsen af svindelnummeret overskrider fupnummerets passiver dets aktiver. Den eneste måde det kan generere velstand på er at love forbløffende afkast til nye investorer, og den eneste måde disse afkast kan betales på er ved at finde nye investorer. På et tidspunkt mister disse svindelnumre strøm og pyramiden kollapser.

image_pdfimage_print

Invested.dk