Leveraged buyout

Globus 60x60Definition af Leveraged buyout

Virksomhedsovertagelse som er finansieret af lån med sikkerhed i aktiverne i den overtagne virksomhed. Formålet med LBO’er er for virksomheder at foretage store opkøb i andre virksomheder uden at skulle binde sig til en masse kapital.

IE 60x60InvestEd forklarer Leveraged buyout

I et LBO er der ofte et forhold på 90% gæld og 10% egenkapital. Ofte bliver aktiverne i den overtagne virksomhed brugt som sikkerhedsstillelse for den opkøbende virksomheds gæld oven i virksomhedens egne aktiver. Dette bliver derfor af mange set som en ubarmhjertig og røverisk taktik.

Leveraged ETF

Globus 60x60Leveraged ETF

En exchange-traded fund (ETF) der bruger finansielle derivativer og gæld til at forstærke afkastet af et underliggende indeks. Leveraged ETF’er er tilgængelige for de fleste indeks såsom Dow Jones Industrial Average. Disse fonde sigter efter at holde en konstant gældsætning igennem investeringstidsrammen såsom via et 2:1 eller 3:1 forhold.

IE 60x60InvestEd forklarer Leveraged ETF

En leveraged ETF forstærker ikke det årlige afkast af et indeks; den følger i stedet daglige ændringer. Lad os for eksempel kigge på en leveraged fond med en 2:1 gældsætning. Dette betyder, at for hver krone af investorkapital der er, er der en ekstra krone gæld. Hvis det underliggende indeks en dag stiger 1%, så vil fonden teoretisk set have et afkast på 2%. 2%-afkastet er teoretisk, da administrationsprovision og transaktionsomkostninger formindsker den fulde effekt af gældsætning.

2:1 forholdet virker også i den modsatte retning. Hvis indekset falder 1%, vil fondens kapital falde 2%.

Lineær sammenhæng

Globus 60x60Definition af Lineær sammenhæng

Et statistisk begreb der bruges til at beskrive sammenhængen mellem en variabel og en konstant. Lineære sammenhænge kan udtrykkes grafisk, hvor variablen og konstanten er forbundet med en ret linje, eller matematisk, hvor den uafhængige variabel ganges med hældningskoefficienten tillagt en konstant, hvilket bestemmer den afhængige variabel.

IE 60x60InvestEd forklarer Lineær sammenhæng

Antag for eksempel at den uafhængige variabel er størrelsen på et hus (målt i kvadratmeter), som bestemmer prisen på huset (afhængige variabel), når den ganges med hældningskoefficienten på 5700 og så tillægges konstanten på 50.000 kr. Hvis huset er 200 kvadratmeter stort, så vil markedsværdien på huset være 1.190.000 kr.

Grafisk og matematisk:

Lineaer-sammenhaeng

I dette eksempel stiger markedsværdien på huset lineært, når størrelsen på huset stiger.

Logaritmisk prisskala

Den overordnede definitionDefinition af Logaritmisk prisskala

En form for målestok der bruges på en graf på den måde, at to tilsvarende procentændringer bliver repræsenteret af den samme lodrette distance på målestokken, uanset hvad prisen på aktivet er, når ændringen forekommer. Distancen mellem tallene på skalaen skrumper, når prisen på det underliggende aktiv stiger. Dette er fordi en 1 kr. stigning i prisen bliver mindre påvirkende, når prisen bliver højere, da det svarer til en mindre procentændring, end det gjorde, da prisen på aktivet var lavere.

Dette er en logaritmisk prisskala

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Logaritmisk prisskala

Logaritmisk prisskala er normalt en standardinstilling hos de fleste finansielle tekniske grafer, og de bliver brugt af størstedelen af tekniske analytikere og tradere. Fælles procentændringer har samme interval mellem tallene på skalaen. For eksempel er distancen mellem 10 kr. og 20 kr. den samme som distancen mellem 20 kr. og 40 kr., fordi de begge stiger med 100%.

Er en kontrast til den lineære prisskala.

image_pdfimage_print

Invested.dk