fbpx


Gazellevirksomhed

Globus 60x60Definition af begrebet ”gazellevirksomhed”

En højvækstvirksomhed der øger sin omsætning med minimum 20% pr. år i fire år eller mere og har en omsætning på mindst 1 mio. kr. eller 0,5 mio kr. i bruttoresultat. Denne væksthastighed betyder, at omsætningen mindst er fordoblet over den fireårige periode. Størrelsen på virksomheden kan både være lille og stor.

Gazellevirksomheden kan både være et A/S eller ApS, og den skal have offentliggjort minimum fire regnskaber.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”gazellevirksomhed”

Dagbladet Børsen har siden 1995 hvert år udarbejdet deres årlige gazelleundersøgelse. I 2015 var der 1461 virksomheder på gazellelisten.

Genkøbsforretning

Globus 60x60Definition af Genkøbsforretning

En repo eller genkøbsforretning er et udlån mod sikkerhed i obligationer. Långiveren har fuld dispositionsret over obligationerne i lånets løbetid, men er naturligvis forpligtet til at tilbagelevere en tilsvarende obligationspost ved lånets tilbagebetaling. Nationalbanken tilfører normalt likviditet til pengeinstitutterne en gang om ugen i form af genkøbsforretninger af 14 dages løbetid. Den tilbudte rente kaldes for genkøbsrenten, reporenten eller bare udlånsrenten.

IE 60x60InvestEd forklarer Genkøbsforretning

Pengeinstitutterne kan låne i form af genkøbsforretninger eller placere midler ved at erhverve indskudsbeviser, som er udstedt af Nationalbanken. Ved de ugentlige genkøbsforretninger kan pengeinstitutterne få likviditet mod at stille statspapirer som sikkerhed.

Gensidigt selskab

Globus 60x60Definition af Gensidigt selskab

Et selskab der er konstrueret, så ejer- og kundekredsen er sammenfaldende.

IE 60x60InvestEd forklarer Gensidigt selskab

Denne selskabsform bruges mest af forsikringsselskaber og kreditforeninger samt spareforeninger og andelskasser.

Gevinstrealisering

Globus 60x60Definition af Gevinstrealisering

Når man sælger et værdipapir og tager sin gevinst. Denne handling skubber midlertidigt priserne ned. Når tradere gevinstrealiserer, er implikationen, at der er en opadgående trend i værdipapiret.

IE 60x60InvestEd forklarer Gevinstrealisering

For eksempel vil du måske i medierne høre noget i stil med dette: ”Markederne røg i minus i dag, fordi investorerne har taget deres gevinster.” Det er almindeligt for kurserne at trække sig tilbage i en vis grad selv under bullmarkeder.

Giftpille

Globus 60x60Definition af Giftpille

En strategi virksomheder bruger for at afskrække fjendtlige overtagelser. Med en giftpille kan den udsatte virksomhed prøve at gøre aktien mindre attraktiv for opkøberen. Der er to former for giftpiller:

(I) Et ”flip-in” tillader eksisterende aktionærer (bortset fra opkøberen) at købe flere aktier til et kursnedsalg.

(II) Et ”flip-over” tillader aktionærerne at købe opkøberens aktier til et kursnedslag efter fusioneringen.

IE 60x60InvestEd forklarer Giftpille

(I) Ved at købe flere aktier billigt (flip-in) kan man som investor skabe en omgående profit, og samtidig vil det udvande de aktier, opkøberen har købt. Dette gør forsøget på at overtage virksomheden sværere og dyrere.

Gylden faldskærm – Golden parachute

Globus 60x60Definition af Gylden faldskærm – Golden parachute

Nogle betydelige fordele som er givet til en virksomheds topdirektør(er), hvis hændelsen skulle ske, at virksomheden er ved at blive overtaget af en anden, og direktøren bliver afskediget som resultat af denne overtagelse. Gyldne faldskærme er kontrakter, som er givet til direktører og som kan bruges som en form for bekæmpelse mod en fjendtlig overtagelse for at afskrække et uønsket opkøb. Disse fordele kan være i form af aktieoptioner, bonusser, generøse fratrædelsesfordele eller andet.

IE 60x60InvestEd forklarer Gylden faldskærm – Golden parachute

Modstandere af gyldne faldskærme mener som regel, at topledelser allerede gør sig godt betalt og ikke bør belønnes for at blive afskediget. Mange mener måske også, at ledelsen besidder et betroet ansvar om at agere i virksomhedens bedste interesse og derfor ikke behøver ekstra finansielt incitament til at forblive objektiv, og gøre hvad der er bedst for virksomheden.

image_pdfimage_print

Invested.dk