Category: Trading

Åbningskurs

Åbningskurs

Definition af Åbningskurs Den kurs som et værdipapir først handles til efter markedets åbning på en given dag. Et værdipapirs åbningskurs er et vigtigt punkt for den pågældende dags handelsaktivitet, specielt for de som er interesserede i at måle kortsigtede resultater, som daytradere. InvestEd forklarer Åbningskurs Ret ofte vil et værdipapirs åbningskurs ikke være identisk med dets lukkekurs fra dagen […]

Afkast

Afkast

Definition af Afkast Gevinsten eller tabet af et værdipapir i en bestemt periode. Afkastet består af indkomsten eller kapitalforøgelsen i forhold til investeringen. Afkastet vises oftest i procent. InvestEd forklarer Afkast Reglen er generelt, at jo mere risiko, du påtager dig, jo større er potentialet for gevinst – og tab. Hvis du for eksempel investerer 100 kr. i virksomheden ABC […]

Arbitrage Trading Program (ATP)

Arbitrage Trading Program (ATP)

Definition af Arbitrage Trading Program (ATP) Et computerprogram der bruges til at placere simultane ordrer for futures med det underliggende værdipapir (eksempelvis aktier eller råvarer), som regel for institutionelle handler med høj volumen. Den ene ordre vil være en lang eller kort position på futurekontrakten, og den anden ordre vil være den omvendte position af det underliggende værdipapir. APT forsøger […]

Aroon indikator

Aroon indikator

Definition af Aroon indikator En teknisk indikator der bruges til at identificere trends i et underliggende værdipapir og sandsynligheden for, at trenden vil skifte. Den bliver skabt af to linjer: Den ene linje kaldes ”Aroon up”, hvilket måler styrken af optrenden, og den anden linje kaldes ”Aroon down”, hvilket måler nedtrenden. Indikatoren fortæller noget om, hvor lang tid det tager […]

Average true range – ATR

Average true range – ATR

Definition af Average true range – ATR En volatilitetsmåling introduceret af Welles Wilder i sin bog: New Concepts in Technical Trading Systems. True range indikatoren er den største af de følgende: – Nuværende højdepunkt minus nuværende lavpunkt. – Den absolutte værdi af det nuværende højdepunkt minus den forrige lukkekurs. – Den absolutte værdi af det nuværende lavpunkt minus den forrige […]

Blow-off top

Blow-off top

Definition af Blow-off top Et grafmønster der indikerer en stejl og hurtig stigning i et værdipapirs kurs og handelsvolumen efterfulgt af et stejlt og hurtigt fald i kursen og volumen. De hurtige bevægelser kan komme i takt med en offentliggørelse af en nyhed eller af ren spekulation. InvestEd forklarer Blow-off top Et blow-off top indikerer som regel, at et værdipapirs […]

Bollinger bånd – Bollinger Band

Bollinger bånd – Bollinger Band

Definition af Bollinger bånd – Bollinger Band Et bånd der plotter to standardafvigelser væk fra en kurves bevægelsesgennemsnit, som blev udviklet af den velkendte tekniske trader John Bollinger. InvestEd forklarer Bollinger bånd – Bollinger Band Fordi standardafvigelser måler volatilitet, tilpasser Bollinger båndet sig til markedstilstandene. Når markedet bliver mere ustabilt, vil båndet brede sig (bevæge sig væk fra gennemsnittet), og […]

Breakaway gap

Breakaway gap

Definition af Breakaway gap Et begreb der bruges i teknisk analyse. Et breakaway gap illustrerer et gap i et værdipapirs kursbevægelse understøttet af et højt volumenniveau. Ovenstående illustration viser et gap i begyndelsen af en stor opadgående bevægelse. InvestEd forklarer Breakaway gap Værdipapirets gap reflekterer en ”bullish” bevægelse, når kursen har gappet opad.

Bull flag

Bull flag

Definition af Bull flag Et grafmønster der skabes af en nedadgående og parallel konsolidering fra en kraftig opadgående kursbevægelse, og som efterfølges af et udbrud fra denne konsolidering, som får kursen til at fortsætte den originale bevægelse. InvestEd forklarer Bull flag Navnet kommer fra det faktum, at grafmønstret ligner en flagstang med et flag. Ordet ”bull” kommer af, at det […]

Chaikin oscillator

Chaikin oscillator

Definition af Chaikin oscillator En oscillator der måler den akkumulerende distributionslinje af MACD. Chaikin oscillatoren beregnes ved at trække 10-dags EMA fra en 3-dags EMA af den akkumulerende distributionslinje. InvestEd forklarer Chaikin oscillator Denne indikator er opkaldt efter sin skaber, Marc Chaikin. Målet med Chaikin-linjen er at fremhæve bevægende momentumniveauer på MACD med håbet om at kunne reagere på et […]