Category: Optioner

Amerikansk option

Amerikansk option

Definition af Amerikansk option En option som kan udnyttes på ethvert tidspunkt i dens levetid. Amerikanske optioner tillader optionsindehaveren at udnytte den før og på udløbsdatoen, hvilket øger værdien for optionsholderen i forhold til holderen af europæiske optioner, der kun kan udnyttes på selve udløbsdatoen. Størstedelen af børshandlede optioner er amerikanske. InvestEd forklarer Amerikansk option Siden investorer har friheden til at […]

At-the-money

At-the-money

Definition af At-the-money En situation hvor en options strikekurs er identisk med prisen på det underliggende værdipapir. Både call – og put optionerne vil på samme tid være ”at-the-money”. Hvis vores hypotetiske aktie ABC for eksempel ligger på 75 kr., så vil ABC 75 call optionen være at-the-money, og det samme vil ABC put optionen. En at-the-money option har ingen […]

Barriereoption

Barriereoption

Definition af Barriereoption En form for option hvor fortjenesten afhænger af, om det underliggende aktiv har nået eller overskredet en forudbestemt kurs. En barriereoption kan være en knock-out, hvilket betyder, at den kan udløbe værdiløst, hvis det underliggende aktiv overskrider en bestemt kurs, hvilket begrænser profitten for holderen men begrænser tabet for udstederen. Det kan også være en knock-in, hvilket […]

Binær option

Binær option

Definition af Binær option En form for option hvor fortjenesten er struktureret til enten at være en fast mængde, hvis optionen udløber in-the-money, eller intet hvis optionen udløber out-of-the-money. Derfor er en binær option baseret på et ja/nej forhold, hvilket er derfor, det hedder en binær option. En binær option udnyttes automatisk, hvilket betyder, at optionsholderen ikke har valget om […]

Black Scholes model

Black Scholes model

Definition af Black Scholes model En model der betegner prisvariation over tid hos finansielle instrumenter såsom aktier, der (blandt andet) kan bruges til at bestemme prisen på en europæisk call option. Modellen antager, at prisen på meget handlede aktiver følger en geometrisk Browniansk bevægelse med konstant flyden og volatilitet. Når man pålægger det en aktieoption, inkorporerer modellen den konstante prisvariation i […]

Børshandlet option

Børshandlet option

Definition af Børshandlet option En option handlet på en reguleret børs, hvor vilkårene for hver option er standardiseret af den pågældende børs. Kontrakten er standardiseret, så det underliggende aktiv, mængden, udløbsdatoen og strikekursen er kendt på forhånd. Over-the-counter optioner bliver ikke handlet på børser og gør, at der kan ændres i vilkårene i optionen. Børshandlede optioner kendes også som ”listede […]

Call option – Købsoption

Call option – Købsoption

Definition af Call option – Købsoption En aftale der giver en investor rettigheden (men ikke kravet) til at købe en aktie, obligation, råvare eller andre finansinstrumenter til en specifikt kurs inden for en specifik tidsperiode. InvestEd forklarer Call option – Købsoption Det vil måske hjælpe dig at huske, at en call option giver dig rettigheden til at købe et aktiv. Du tjener […]

Chicago Board Options Exchange – CBOE

Chicago Board Options Exchange – CBOE

Definition af Chicago Board Options Exchange – CBOE En børs, stiftet i 1973, der fokuserer på optioner for individuelle aktier, indekser og renter. CBOE er verdens største optionsmarked og fanger størstedelen af optionshandler. Den er også markedsleder i at udvikle nye finansielle produkter og teknologisk innovation, specielt hvad angår elektronisk handel. InvestEd forklarer Chicago Board Options Exchange – CBOE På […]

Delta

Delta

Definition af Delta Et risikonøgletal der sammenligner ændringen i prisen på det underliggende aktiv med den tilsvarende ændring i prisen på et derivativ. InvestEd forklarer Delta Hvad angår call optioner, betyder en delta på 0,7, at for hver 1 kr. det underliggende aktiv stiger, vil call optionen stige med 0,7 kr. Delta hos put optioner vil på den anden side […]

Derivat

Derivat

Definition af Derivat Et værdipapir hvis pris er afhængig af eller udledt af et eller flere underliggende aktiver. Derivatet er i sig selv en kontrakt mellem to eller flere parter. Dets værdi bestemmes af udsving i det underliggende aktiv. Det mest normale underliggende aktiv vil være aktier, obligationer, valutaer, renter eller indekser. InvestEd forklarer Derivativ Futures, optioner og swaps er […]