Category: Økonomiteori

4 P’er – Marketingmix

4 P’er – Marketingmix

Definition af 4 P’er – Marketingmix Et parametermix der består af 4 variable, som tilsammen udgør slutresultatet for kunden. Disse variable er de aspekter ved virksomhedens produkt, som virksomheden kan kontrollere. Målet er at sammensætte et parametermix, der kan adskille virksomheden fra dens konkurrenter og give kunden en god oplevelse. De fire p’er er: Product, Price, Place, Promotion. InvestEd forklarer 4 […]

7 p’er

7 p’er

Definition af 7 p’er Et parametermix/marketingmix der er en udvidelse af de 4 p’er, som oftest bruges til at analysere servicevirksomheder. De 7 p’er består af parametrene; product, price, place, promotion, people, physical evidence og process. InvestEd forklarer 7 p’er Fordi aspekter som personlig interaktion, følelser og fornemmelser tit og ofte spiller en stor rolle i forbindelse med købet af […]

Åben markedsoperation

Åben markedsoperation

Definition af Åben markedsoperation Et begreb der beskriver køb og salg af statslige værdipapirer på det åbne marked for at udvide eller skrumpe pengemængden i banksystemet. Køb på markedet tilfører penge i banksystemet og stimulere vækst, hvor salg på markedet har modsatte effekt. InvestEd forklarer Åben markedsoperation Åbne markedsoperationer er hovedværktøjet under pengepolitik (sammen med krav om kapitalreserver og diskontoen).

Absolut fordel

Absolut fordel

Definition af Absolut fordel Et lands, en persons, en virksomheds eller en regions evne til at producere en vare eller serviceydelse til en lavere omkostning pr. stk. end andre. Entiteter med absolutte fordele kan producere en vare eller serviceydelse ved at bruge et mindre antal inputs og/eller ved at bruge en mere effektiv proces end en anden part, der producerer […]

Afgift

Afgift

Definition af Afgift En opkrævning der indgår i nationalregnskabet. Der skelnes mellem to typer afgifter i Danmark: Afgifter af varer og serviceydelser i forbindelse med produktion og andre produktionsafgifter. Afgift af varer og serviceydelser er direkte knyttet til en vare- eller serviceydelsesstrøm. Eksempler på denne type afgift er moms, told, forbrugsafgift og tinglysningsafgift. Afgift af andre produktionsafgifter dækker skatter og afgifter […]

Aggregeret efterspørgsel

Aggregeret efterspørgsel

Definition af Aggregeret efterspørgsel Den totale efterspørgsel efter varer og serviceydelser i økonomien på et givet prisniveau og i en givet tidsperiode. Den repræsenteres via en aggregeret efterspørgselskurve, som beskriver forholdet mellem det givne prisniveau og den mængde output, virksomhederne er villige til at bidrage med. Normalt er der et negativt forhold mellem den aggregerede efterspørgsel og prisniveauet. InvestEd forklarer […]

Ansoffs vækstmatrix

Ansoffs vækstmatrix

Definition af Ansoffs vækstmatrix En model der beskriver en virksomheds mulige vækststrategier, som er delt op i 3 forskellige kategorier. Disse hedder intensivering, integration og diversifikation. Vækstmatricen omfatter kun intensivering. Denne intensivering er yderligere delt op i 4 strategier, som er markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation. Den kaldes også ”Ansoffs vækstmatrice”. InvestEd forklarer Ansoffs vækstmatrix Hvis man gør brug af […]

Arbejdsløshedsprocent

Arbejdsløshedsprocent

Definition af Arbejdsløshedsprocent Den procentdel af den totale arbejdsstyrke, der er arbejdsløse men aktivt leder efter arbejde og er villige til at arbejde. InvestEd forklarer Arbejdsløshedsprocent Arbejdsløshed opstår, når arbejdsudbuddet overstiger efterspørgslen efter arbejdskraft. Det regnes for en af de allervigtigste problemstillinger i økonomisk politik, da ufrivillig ledighed kan være et meget stort økonomisk problem.

Arbejdsstyrke

Arbejdsstyrke

Definition af Arbejdsstyrke Den del af befolkningen som er til rådighed for arbejdsmarkedet og enten er i beskæftigelse eller er ledige. InvestEd forklarer Arbejdsstyrke Ofte bruger man erhvervsfrekvensen til at definere arbejdsstyrken. Danmarks Statistik definerer normalt erhvervsfrekvensen som den andel af alle 15-66-årige, der enten er i beskæftigelse eller er arbejdsløse.

Bankstormløb

Bankstormløb

Definition af Bankstormløb En situation hvor et stort antal kunder i en bank eller andet pengeinstitut trækker deres penge ud på én gang på grund af bekymringer om bankens solvens. Når flere og flere kunder trækker deres penge ud, så stiger sandsynligheden for et bankkrak, hvilket får endnu flere kunder til at hæve deres penge. I ekstreme tilfælde er bankens […]