Category: Mæglere

Børsmægler

Børsmægler

Definition af Børsmægler En repræsentant der kræver et gebyr eller kommission for at udføre købs- og salgsordrer fra en investor. Arbejdet kan både dreje sig om økonomisk rådgivning, handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer eller opgaver af mere analytisk karakter. InvestEd forklarer Børsmægler Før i tiden var det kun de velhavende personer, der havde råd til en børsmægler og […]

Børsmæglerselskab

Børsmæglerselskab

Definition af Børsmæglerselskab En forretning hvis hovedansvar ligger i at være en mellemmand, der forbinder købere og sælgere for at udføre en transaktion af værdipapirer. Børsmæglerselskaber tjener penge via kommission, efter transaktionen er udført. InvestEd forklarer Børsmæglerselskab Når en handelsordre for eksempel er blevet lagt, betaler den handlende ofte et transaktionsgebyr for børsmæglerselskabets ydelse af at fuldføre handlen.

Bud-udbud spredning

Bud-udbud spredning

Definition af Bud-udbud spredning Den mængde som udbudsprisen overstiger budprisen. Det er i bund og grund forskellen mellem den højeste pris, som en køber er villig til at betale for et aktiv og den laveste pris, som en sælger er villig til at sælge til. InvestEd forklarer Bud-udbud spredning Hvis budprisen for eksempel er 20 kr. og udbudsprisen er 21 […]

Depotkonto

Depotkonto

Definition af Depotkonto En ordning mellem en investor og et børsmæglerselskab (eksempelvis en bank), der tillader, at investoren kan indsætte et beløb og foretage investeringer gennem mægleren, som så udfører transaktionerne på vegne af investoren. Investoren ejer de aktiver, der ligger på depotkontoen. InvestEd forklarer Depotkonto Der findes forskellige typer depotkonti og børsmæglerselskaber; investorer kan vælge typen af depotkonto og mægler […]

Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA

Definition af Direkte markedstilgang – Direct Market Access – DMA Dette begreb har at gøre med den elektroniske mulighed (ofte tilbudt af uafhængige entiteter), som tillader buy-side virksomheder at få adgang til likviditet i de værdipapirer, der måske ønsker at købe eller sælge. Buy-side virksomheder er kunder hos sell-side virksomheder, som er børsmæglerselskaber og banker, der ofte agerer som market […]

Electronic Communication Network – ECN

Electronic Communication Network – ECN

Definition af Electronic Communication Network – ECN Et automatisk system der matcher købs- og salgsordrer på værdipapirer. En ECN forbinder store børsmæglerselskaber, så de kan handle direkte mellem hinanden uden at gå igennem en mellemmand. ECN’er tjener penge ved at tage gebyr for hver transaktion. ECN’er gør det muligt for investorer i forskellige geografiske områder at hurtigt og nemt handle […]

Investeringsbank

Investeringsbank

Definition af Investeringsbank En finansiel entitet der foretager sig flere forskellige serviceydelser. Investeringsbanker specialiserer sig i store og komplekse finansielle transaktioner såsom aktietegning, hvor banken agerer som et mellemled mellem udstederen og de offentlige investorer. Banken kunne også stå for fusioner eller andre restruktureringer i store virksomheder eller virke som en mægler og/eller finansiel rådgiver for institutionelle kunder. Store investeringsbanker […]

Investment banker

Investment banker

Definition af Investment banker En person der arbejder for en finansiel institution, som primært arbejder med at skaffe kapital for virksomheder, regeringer og andre entiteter, eller som arbejder i en stor banks afdeling, der involverer sig i disse aktiviteter (investeringsbank). Investment bankers kommer måske også med rådgivning til deres kunder med hensyn til fusioner og opkøb eller anbefalinger til en […]

Kommission

Kommission

Definition af Kommission Et servicegebyr som en børsmægler eller investeringsrådgiver tager for at komme med investeringsråd og/eller tage sig af købet eller salget af et værdipapir. De fleste store børsmæglerselskaber udleder det meste af deres indtjening fra kommissioner via kundetransaktioner. Kommissioner varierer meget fra mægler til mægler. InvestEd forklarer Kommission Det børsmæglerselskab med de laveste kommissioner er ikke nødvendigvis det bedste. […]

Købekraft

Købekraft

Definition af Købekraft (I) Værdien af en møntenhed udtrykt med den mængde varer eller serviceydelser, én møntenhed kan købe. Købekraften er vigtig, fordi inflation forringer den mængde varer og serviceydelser, man ville kunne købe. (II) I investeringsmæssig sammenhæng kan det være den mængde penge, man har tilbage på sin marginkonto til at købe værdipapirer for. InvestEd forklarer Købekraft (I) For […]