Category: Andre begreber

Administrerende direktør – CEO

Administrerende direktør – CEO

Definition af Administrerende direktør – CEO Den højest rangerede leder i et selskab, hvis hovedansvar inkluderer at udvikle og implementere strategier på højt niveau, skabe store virksomhedsbeslutninger, styre den overordnede drift og ressourcerne i virksomheden samt agere som hovedkilden for kommunikation mellem bestyrelsen og virksomhedens drift. Den administrerende direktør vil ofte have en plads i bestyrelsen og er i nogle tilfælde bestyrelsesformanden. […]

Aflønning

Aflønning

Definition af Aflønning Betaling af løn for serviceydelser eller beskæftigelse. Dette inkluderer basisløn samt bonusser og andre økonomiske fordele, som en medarbejder eller chef modtager igennem ansættelse. InvestEd forklarer Aflønning Dette begreb referer ofte til den totale løn modtaget af en leder, hvilket ikke kun inkluderer basislønnen men også optioner, bonusser, firmakonto og andre former for kompensation.

Afsætning

Afsætning

Definition af Afsætning Den mængde af en vare eller serviceydelse en virksomhed sælger inden for en bestemt periode på et bestemt marked. InvestEd forklarer Afsætning Når en virksomhed ønsker at afsætte et produkt på et bestemt marked, er der en del faktorer at tage højde for. Disse faktorer inkluderer den omverden, virksomheden opererer i, afhængige såvel som uafhængige faktorer. Virksomheden […]

After hours handel – AHT – Eftermarked

After hours handel – AHT – Eftermarked

Definition af After hours handel – AHT – Eftermarked Handel der foregår efter lukketiden hos de store børser. Den stigende popularitet af ECN’er (electronic communication networks) har i stor grad fremmet after hours handel, hvilket ikke længere er begrænset til institutionelle investorer, men nu er tilgængelig for private investorer også. Også kendt som ”after hours marked”. InvestEd forklarer After hours handel – AHT […]

Akkord

Akkord

Definition af Akkord Kan være to ting: (I) En lønaftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor lønningen er resultatbaseret og ikke timebaseret. (II) En gældsaftale mellem kreditor og låntager om eftergivelse af låntagerens gæld. InvestEd forklarer Akkord (I) Langt størstedelen af alle lønaftaler er baseret på timeløn og ikke på resultater. Akkorder er dog fortaler for at skabe et incitament til […]

Aktivklasse

Aktivklasse

Definition af Aktivklasse En gruppe af værdipapirer der indeholder samme karakteristika, opfører sig på samme måde og er underlagt samme lovgivninger og reguleringer. InvestEd forklarer Aktivklasse Eksempler på aktivklasser er aktier, værdipapirer med fast indtægt (obligationer), optioner, futures, ejendomme, råvarer osv.

Algoritme

Algoritme

Definition af Algoritme Et sæt regler der bruges til at fuldføre en opgave i et bestemt antal trin. Et eksempel kunne være en opskrift, som er en algoritme til at tilberede et måltid. Algoritmer er essentielle for, at computere kan bearbejde information. Derfor er algoritmer blevet en central del af vores dagligdag, hvad end det handler om at bestille en […]

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel

Definition af Algoritmisk handel Et handelssystem der gør brug af meget avancerede matematiske modeller til at tage handelsbeslutninger på finansmarkedet. De strikse regler som er bygget ind i modellen forsøger at bestemme det optimale tidspunkt til at placere en ordre med den mindste påvirkning på værdipapirets kurs. Store blokke af aktier købes ofte ved at opdele ordren i mindre blokke, […]

Alpha – Alfa

Alpha – Alfa

Definition af Alpha – Alfa (I) En præstationsmåling af en risikojusteret basis. Alpha tager volatiliteten (kursrisikoen) af en investeringsforening og sammenligner dens risikojusterede præstation med et overordnet indeks som f.eks. S&P 500. (II) Den afkastprocent på et værdipapir eller en portefølje som ligger over det, der normalt ville blive forudset af en ligevægtsmodel såsom capital asset pricing modellen (CAPM). InvestEd […]

Alskyldserklæring

Alskyldserklæring

Definition af Alskyldserklæring En erklæring der ved en kaution, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse anfører, at debitorens sikkerhedsstillelse ikke blot består af bestemte låneforhold men består i al den gæld, han/hun har og vil låne af kreditoren. InvestEd forklarer Alskyldserklæring Dette begreb bruges ofte i pengeinstitutter. En sådan formulering i kautions- og pantsætningsdokumenterne kan føre til vidtrækkende konsekvenser.