Category: Aktier

A-aktie

A-aktie

Definition af A-aktie En klasse af ordinære aktier der enten har flere eller færre stemmerettigheder end klasse b-aktier. Selvom klasse a-aktier ofte har flere stemmerettigheder end b-aktier, er det ikke altid tilfældet. Virksomheder vil nogle gange forsøge at forklæde ulemperne ved at eje aktier med færre stemmerettigheder ved at kalde disse aktier ”a-aktier” og de med flere stemmerettigheder ”b-aktier”. InvestEd […]

Aktie

Aktie

Definition af Aktie En form for værdipapir der betyder ejerskab i en virksomhed og repræsenterer et krav på en del af virksomhedens aktiver og indtjening. Der er to typer aktier: Ordinære aktier og præferenceaktier. Ordinære aktier giver ejeren retten til at stemme ved aktionærmøder og modtage udbytte. Præferenceaktier har generelt ikke stemmeret, men har et højere krav på aktiver og […]

Aktiebeskatning

Aktiebeskatning

Definition af Aktiebeskatning Den skat man som person skal betale for sin aktieindkomst. InvestEd forklarer Aktiebeskatning Beskatningen af aktier er i Danmark forholdsvist kompliceret på grund af flere ændringer og ordninger. Man bliver beskattet af både udbytte og afkast. Udbytteskat trækkes i DK a conto ved udbetaling. Når man sælger sine aktier, beskattes de som aktieindkomst. Dette gør sig gældende […]

Aktieemission

Aktieemission

Definition af Aktieemission En proces hvor der bliver udstedt nye aktier. En aktieemission kan foregår på to måder: Fondsemission og nyemission. InvestEd forklarer Aktieemission En fondsemission flytter reserveposter til aktiekapitalen, og derfor får virksomheden ikke tilført ny kapital. Ved en nyemission skaffes der ny kapital til selskabet. Dette kan enten ske til underkurs eller til markedskurs. Under en underkursemission bliver […]

Aktiekapital

Aktiekapital

Definition af Aktiekapital Den kapital ejerne/aktionærerne har indskudt i et aktieselskab. Med andre ord den kapital som en udstedelse af aktier skaffer. Aktiekapitalen kan ændre sig over tid, da en virksomhed kan udstede nye aktier til offentligheden, og derfor kan aktiekapitalen stige. InvestEd forklarer Aktiekapital Antag eksempelvis, at virksomheden ABC A/S skaffer 2 mia. kr. via sin børsintroduktion. Over det […]

Aktiemarked

Aktiemarked

Definition af Aktiemarked Markedet hvor aktier af børsnoterede selskaber bliver udstedt og handlet enten igennem børser eller over-the-counter (OTC). Aktiemarkedet er en af de mest afgørende komponenter af et ”frit marked”, da det giver virksomhederne adgang til kapital til gengæld for, at de giver investorerne en del af ejerskabet i virksomheden. Aktiemarkedet gør det muligt at få små mængde penge […]

Aktieret

Aktieret

Definition af Aktieret Et værdipapir der giver aktionærerne retten til at købe nye aktier udstedt af selskabet til en bestemt pris (normalt til et prisnedslag af den nuværende kurs) i forhold til aktionærens nuværende beholdning. Aktieretter udstedes kun i kort tid, hvorefter de udløber. InvestEd forklarer Aktieret Aktieretter kan handles uafhængigt af den underliggende aktie på en børs. Ligesom hos […]

Aktieselskab

Aktieselskab

Definition af Aktieselskab Et forretningsdrivende selskab der fungerer som en juridisk enhed. Ejerne af aktieselskabet er aktionærer, som har begrænset hæftelse i selskabet. Når aktieselskabet bliver etableret, udstedes der aktier. Der skal som minimum være en selskabskapital på 500.000 kr. ved etablering af et aktieselskab. InvestEd forklarer Aktieselskab Hvis et aktieselskab skulle gå konkurs hæftes aktionærerne ikke personligt for den […]

Aktiesplit

Aktiesplit

Definition af Aktiesplit En virksomhedshandling hvor et selskab opdeler deres nuværende aktier til flere aktier. Selvom antallet af udstående aktier stiger, vil den totale markedsværdi af alle aktierne forblive den samme, fordi aktiesplittet ikke tilføjer noget reel værdi. De mest normale splits er 1 til 2 eller 1 til 3, hvilket betyder, at aktionæren vil have to eller tre aktier for […]

Aktionær

Aktionær

Definition af Aktionær En person, virksomhed eller anden institution der ejer mindst én aktie af en virksomhed. Aktionærer er en virksomheds ejere. De har muligheden for at tjene penge, når det går godt i virksomheden, men det kommer også med potentialet til at tabe, hvis det går dårligt. InvestEd forklarer Aktionær Modsat interessenter i I/S selskaber eller enkeltmandsvirksomheder er aktionærer ikke […]