Forfatter: Phillip McFall

Finansielle markeder 201 – Fixed income
Markeder Markeder generelt

Finansielle markeder 201 – Fixed income

Det anbefales at læse første artikel om Fixed Income først: https://www.invested.dk/markeder/finansielle-markeder-101-fixed-income/ Forrige artikel gennemgik hovedsageligt den basale terminologi der bruges om Fixed Income. Denne artikel vil gå mere i dybden med statsobligationer, primært de amerikanske. Hvad er en obligation? En obligation er et gældsinstrument, hvor udstederen af obligationen skylder ejeren af obligationen (investoren) et beløb og over obligationens levetid er […]

Finansielle markeder 101 – Fixed Income
Markeder Markeder generelt

Finansielle markeder 101 – Fixed Income

Fixed income er egentlig en for bred betegnelse til denne artikel, da begrebet dækker over en stor varieret mængde finansielle produkter og aktiver, herunder derivater. Denne artikel vil fokusere på de mest normale typer af fixed income aktiver. Dette er stats- og virksomhedsobligationer. Terminologi Som med alt andet der har med finans og investering at gøre er der en stor […]

Finansielle markeder 101 – FX
Guides Markeder generelt Valuta

Finansielle markeder 101 – FX

FX eller foreign exchange (valuta) er det største, mest handlede finansielle marked på jorden. Der handles gennemsnitligt for 5.3 Trillioner (1 trillion = 1000 milliarder) dollars om dagen (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312e.htm). Det er nemmest at se hvor absurd dette tal er hvis det skrives: 5.300.000.000.000 $ – om dagen. Det er omkring 220 milliarder dollars i timen. I denne artikel vil vi […]

Finansiel reform siden 2008 – Dodd-Frank
Markeder generelt

Finansiel reform siden 2008 – Dodd-Frank

Finanskrisen i 2008 og den efterfølgende kredit krise satte for alvor bankerne, deres kompleksitet, størrelse, produkter og etik i offentlighedens søgelys. Det gik op for den almene befolkning hvor absurd store nogle af de internationale banker var blevet (og stadig er). Udviklingen var gået i retning af at størstedelen af banker ikke bare fungerede som sparekasser men også som investeringsbank, […]

Sandsynlighedsfordelinger – normalfordelingen
Guides Investering Markeder Markeder generelt

Sandsynlighedsfordelinger – normalfordelingen

Som investor, privat eller professionel, er det umuligt ikke at støde på forskellige statistiske termer. Som normal privat investor er det ikke en nødvendighed at kende betydningen af disse, da et langt sigte og diversificering i sig selv er nok for den almene dansker. Interesserer man sig for investering er det dog en fordel at kende betydningen af disse termer. […]

Bøger – Hvad kan anbefales? Del 1
Guides Skribentens mening Spørgsmål

Bøger – Hvad kan anbefales? Del 1

Der er skrevet et hav af bøger om økonomi og finans, både lærebøger, skønlitteratur og fagbøger. Dette er første artikel i en række der skal gøre udvalget af bøger mere overskueligt ved at udpege nogle forfatteren selv har læst og som samtidig har fået offentlig ros. Listen afgrænser sig ikke til bestemte typer af bøger og således kan lærebøger sagtens […]

Random Walk – Den uforudsigelige udvikling
Investering Markeder

Random Walk – Den uforudsigelige udvikling

Utallige investorer, (day)tradere og andre personer sidder dagligt og prøver at forudsige hvilken retning en given aktie vil bevæge sig i. Selvom der kun er to muligheder for prisen på en aktie, at stige eller falde, er det en umulig opgave – i hvert fald umuligt på en konsistent basis. Grunden til dette skal findes i en given akties opførsel […]

Det finansielle bobbel eksperiment – Del 2
Markeder Markeder generelt

Det finansielle bobbel eksperiment – Del 2

I første del af artiklen om det finansielle bobbel eksperiment (https://www.invested.dk/markeder/det-finansielle-bobbel-eksperiment-del-1/) gennemgik jeg hvad sorte svaner og drage konger er for nogle termer. Herudover belyste jeg kort hvad det finansielle bobbel eksperiment, der udføres af Didier Sornette, går ud på. I denne del vil jeg gennemgå præcist hvad Didier Sornettes eksperiment forsøger at opnå og hvordan ham og hans hold […]

Det finansielle bobbel eksperiment – Del 1
Markeder Markeder generelt

Det finansielle bobbel eksperiment – Del 1

Igennem tiden har mange forsøg og studier forsøgt at komme frem til en model der kunne forudsige bobler på aktiemarkedet. Ved hjælp af økonometri og statistik har flere studier været i stand til at forudsige enkelte historiske bobler ved at bruge en specifik model, der dog ikke var konsistent og kunne derfor ikke bruges til andre bobler. Sorte svaner En […]